Potraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠ
Potraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠ - Eshop
 
zlava
 

Maloobchod

OC Solivaria
Solivarská 1C, 080 01 Prešov
OC Solivaria

Vedúca: Ing. Mária Goceliaková
t.č. 0945 591 433

OC Myslava
Myslavska 196, 040 16 Košice
(OC Myslava )

Vedúca: Jozefína Nunhardtová
tel.: 0902 064 064

OC Merkúr
Ul. Boženy Němcovej 28, 040 01 Košice
(OC Merkúr)

Vedúca: Ing. Adriana Kacsenyáková
tel.: 0903 064 064

OC Arcadia
Americká trieda 11, 040 13 Košice
(OC Arcadia)

Zastupujúca vedúca: Juliana Mičianová
tel.: 0903 064 061

OC Mudroňová
Mudroňová 33, 040 01 Košice
040 01 Košice

Vedúca: Miroslava Orlovská
tel.: 0903 064 056

OC Bukovecká
Bukovecká 4, 040 12 Košice
OC Bukovecká

Vedúca: Ildiko Petrášová
tel.:0911 064 090

OC GELNICA
Športová 46, 056 01 Gelnica
(OC Gelnica)

Vedúca: Anna Chovancová
tel.:0911 064 093

OC Luník II
Hronská 14, 040 11 Košice
(OC Lunik II)

Mária Horňáková - zastupujúca ved.
tel.: 0902 980 521

OC Prešov
Justičná č. 13, 080 01 Prešov
(OC Sekčov)

Vedúca: Bibiána Porubská
tel.: 0902 998 991

OC PLEŠIVEC
Železničná 865, 049 11 Plešivec
Plešivec

Vedúca: Zuzana Leskovianská
tel.: 0902 990 985

OC STRÁŇANY
Nad Laborcom 14,071 01 Michalovce
(OC Stráňany)

Vedúca: Jana Karasová
tel.:0902 990 979

OC SEČOVCE
Nám.sv.Cyrila a Metóda 16,078 01 Sečovce
Sečovce

Vedúca: Ing. Monika Sabová
tel.: 0902 998 932

OC BARCA
Hraničná 2C, 040 17 Košice
(OC Barca)

Vedúci: Ing. Tomáš Macák
tel.: 0902 980 510

OC LIDICKÉ
Lidické č. 13, 040 22 Košice
(OC Poprad - sídlisko Dargovských hrdinov)

Vedúca: Bc. Ivana Smereková
tel.: 0902 980 515

OC VAŽEC
Važecká 8, 040 12 Košice
(OC Važec – Sídl. nad Jazerom)

Vedúca: Marianna Dušková
tel.: 0902 980 511

OC ŠACA
Železiarenská č. 80, 040 15 Košice
(OC Šaca)

Vedúci: Mgr. Silvia Ďurášová
tel.: 0902 990 942

OC ISKRA
Čordákova č.2, 040 23 Košice
(OC Iskra - sídlisko KVP)

Vedúca: Viera Klimová
tel.: 0902 998 985

OC ŽELEZNÍKY
Miškovecká 23, 040 11 Košice
(OC Železníky)

Vedúca: Ing. Martina Grentzerová
tel.: 0902 990 935

OC LUNIK VII.
Tr.SNP 88, 04011 Košice
(OC Terasa - sídlisko Terasa)

Vedúca: Iveta Spišáková
tel.: 0902 990 976

OC LIPA
Kuzmányho 29,040 01 Košice
(OC Lipa)

Vedúci: Martina Girovská
tel.: 0902 998 915

OC MLYNSKÁ
Mlynská 27, 040 01 Košice
(OC Gastrodom)

Vedúca: Bc. Ľubomír Tomko
tel.: 0902 998 912

OC MUŠKÁTOVÁ
Muškátová 9, 040 11 Košice
(sídlisko Terasa)

Vedúca: Iveta Kompušová
tel.: 0910 885 003

OC TORYSA
Jaltská 2,040 22 Košice
(OC Torysa – sídlisko Dargovských hrdinov)

Vedúci: Robert Žofčák
tel.: 0902 990 968

OC LABOREC
Povstania českého ľudu 3,040 22 Košice
(OC Laborec – sídlisko Dargovských hrdinov)

Vedúca: Katarína Sotáková
tel.: 0902 990 977

OC HORNÁD
Tr.Ludvika Svobodu 8,040 22 Košice
(OC Hornád– sídlisko Dargovských hrdinov)

Vedúca: Ing. Svetlana Kučerová
tel.: 0902 990 927

OC PEKINSKÁ
Pekinská 20,040 13 Košice
(sídlisko Ťahanovce)

Vedúca: Renáta Dudrová
tel.: 0902 990 928

OC Eperia
Ul. Armádneho generála L. Svobodu 25,
080 01 Prešov

Vedúca: Mgr. Monika Kostelníková
t.č.0904 064 854

OC Anička
Pod šiancom 1D, 040 01 Košice

Vedúca: Zuzana Dobranská
t.č. 0902 998 933

 

pracovne miesta

Akcia na tento výrobok trvá už len
Potraviny veľkoobchod Labaš, s.r.o. - SMS akcia na dnešný deň
sieť predajní potravín,
viac ako 800 prevádzok,
vždy nové akcie