Potraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠPotraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠ
Potraviny, veľkoobchod s potravinami LABAŠ - Eshop
 
zlava
 

Obchodný tím LABAŠ s.r.o.

Obchodní zástupcovia

  Vladimír Bandurič
0902 998 903
banduric@labas.sk

KE kraj (Michalovce, Sobrance, Trebišov)
  Lucia Valovičová
0902 998 976
valovic@labas.sk

Západné Slovensko (Nitriansky,Trenčiansky, Trnavský, Bratislavský)
  Tibor Barczi
0902 998 926
barczi@labas.sk

Banskobystrický kraj (Revúca, Veľký Krtiš, Brezno)
  Eva Barcziová
0902 998 929
barciova@labas.sk

Banskobystrický kraj (Lučenec, Rimavská Sobota)
  Otto Burcsák
0902 998 960
burcsak@labas.sk

Košický kraj( Trebišov, Čierna n/Tisou, Veľké Kapušany, Slovenské Nové Mesto, Streda nad Bodrogom)
  Peter Cár
0902 998 919
car@labas.sk

Košice, Košice okolie
  Michal Bartoš
0911 021 465
bartos@labas.sk

Trnavský kraj ( Trnava, Senica ) Trenčiansky kraj ( Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Púchov )
  Ľubomír Majtán
0902 980 520
majtan@labas.sk

Žilinský kraj ( Žilina, Čadca, Považská Bystrica )
Anna Majorosova   Anna Majorošová 
0911 064 065
gastromanazer@labas.sk

Gastromanažérka pre MO ( Fresh ) a Gastro prevádzky. Zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov disponujúcimi Gastro kartami
  Jozef Liška
0902 998 906
liska@labas.sk

Prešovksý kraj (Kežmarok, Poprad, Levoča), Žilinský kraj (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok ), Košický kraj (Spišská Nová Ves)
  Ján Lopatka
0902 990 969
lopatka@labas.sk

Žilinský kraj (Ružomberok, Liptovský Mikuláš), Banskobystrický kraj (Banská Bystrica, Zvolen)
  Štefánie Lukáčová
0902 990 923
slukacova@labas.sk

Košice, Košice okolie, Košický kraj, Rožňava a okolie (Jasov, Medzev, Poproč,Švedlár)
  Viera Nožková
0902 998 956
noskova@labas.sk

Košice, Gelnica, Nálepkovo,Trebišov, Jasov, Medzev, Poproč, Švedlá
  Martin Tkáč
0902 998 914
tkac@labas.sk

Prešovský kraj (Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov,Sabinov, Stará Ľubovňa)
  František Valigura
0902 998 913
valigura@labas.sk

Prešovský kraj ( Prešov, Stropkov, Svidník, Humenné, Vranov nad Topľou)
  Bibiána Štefányová
0902 980 526
stefanyova@labas.sk

Nitriansky kraj ( Nitra, Topoľčany, Levice ) Banskobystrický kraj ( Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica )
  Kamil Nič
0902 998 979
nic@labas.sk

Košice, Košice – Okolie
  Dušan Bally
0902 998 901
bally@labas.sk

Košice okolie, Bidovce, Čaňa, Valaliky, Ruskov, Ďurkov, Bohdanovce, Slanec, Kuzmice, Kostoľany, Družstevná pri Hornáde, Rozhanovce, Gelnica, smer Margecany, Krompachy

pracovne miesta

Akcia na tento výrobok trvá už len
Potraviny veľkoobchod Labaš, s.r.o. - SMS akcia na dnešný deň
sieť predajní potravín,
viac ako 800 prevádzok,
vždy nové akcie