055/7832 777 | 0902 990 948

Deň zdravia u nás

Začiatkom októbra sme pre našich zamestnancov, v spolupráci so spoločnosťou Benefit Systems, usporiadali Deň zdravia. V rámci tohto dňa sa mohli jednotliví zamestnanci, ale aj celé skupinky, zúčastniť ukážok správneho cvičenia pod dozorom a vedením profesionálnych lektorov. O benefitoch športovej aktivity, obzvlášť pri sedavom zamestnaní, totiž nepochybujeme.

Prvým cieľom tohto podujatia bolo naučiť ľudí správne cvičiť a popritom správne dýchať. Dýchanie je totiž častokrát podceňovaný detail, ktorý ovplyvňuje celkovú efektivitu vykonávaného cvičenia. Pre správne dýchanie je potrebné tiež správne držanie tela, čo nie je tak jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Spolu s lektormi sme sa venovali tvorbe pevného svalového korzetu, ktorý získame postupne pravidelným cvičením. Ten pomáha v odstránení boľavého chrbta, ktorý po práci trápi mnohých z nás. Svalový korzet tvorí nielen chrbtové svalstvo, ale aj brušné svaly. Pokiaľ je jedna z týchto skupín svalov oslabená, dochádza k bolesti chrbta.

Ďalším cieľom bola aj téma strečingu, ktorý je pre telo tiež mimoriadne dôležitý. Svaly majú tendenciu skracovať sa alebo ochabiť, no strečingovými cvikmi vieme tomuto procesu zabrániť a uvoľniť svalové aj psychické napätie.

Spoločne sme si ďalej precvičili pohyby na karpálny tunel vznikajúci najmä u zamestnancov, ktorí pracujú s počítačovou myšou. Súvisí totiž s nadmerným jednostranným zaťažením rúk, a to zväčša pri opakovaných pohyboch prstov a dlane.

Veríme, že sa náš Deň zdravia zamestnancom páčil a informácie o správnom cvičení efektívne využijú vo svojej pohybovej aktivite.