055/7832 777 | 0902 990 948

Registrácia veľkoodberateľa

Registrovať sa môžete na Oddelení predaja tovaru - Registrácia odberateľa

K registrácii potrebujete tieto doklady:

  • živnostenský list + identifikačný doklad
  • výpis z obchodného registra + identifikačný doklad
  • zriaďovacia listina + identifikačný doklad

Fyzické a právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov. Objednávky na tovar prijímame na základe odberného čísla odberateľa v databáze, alebo podľa názvu odberateľa v týchto formách:

  • osobne
  • telefonicky
  • faxom
  • e-mailom
  • cez Internetový obchod!
  • prostredníctvom obchodných zástupcov

Tovar predávame na celé balenia, označený tovar ako kusový predaj je možné zakúpiť aj na kusy. Označenie cenoviek na vzorkovej predajni je farebne odlíšené podľa prebiehajúcich akcií s uvedeným množstvom v balení, cenou za ks s DPH.