Čo robíme

Od výrobcu
až ku konečnému zákazníkovi

Podnikateľské aktivity spoločnosti sme za 30 rokov postupne rozšírili o maloobchod a reality s cieľom vertikálne diverzovať činnosť spoločnosti. Získanie kontroly nad ďalšími článkami celého obchodného reťazca pomohlo optimalizovať viaceré procesy distribúcie tovaru od dodávateľa až ku konečnému zákazníkovi s cieľom poskytnúť našim zákazníkom čo najlepšie služby s konkurencieschopnými cenami na domácom aj zahraničnom trhu.