055/7832 777 | 0902 990 948

Blog

Zdola hore - Andrea Džupinová

Ďalší príbeh o úspechu zamestnanca v našej spoločnosti sme sa rozhodli venovať kolegyni, Andrei Džupinovej.

 

Zdola hore

 

Pani Andrea Džupinová je ďalšou z radu zamestnancov, ktorí sa dokázali svojou pracovitosťou a šikovnosťou prepracovať z nižšej, v tomto prípade brigádnickej, až na manažérsku pozíciu. Svoju kariéru odštartovala pred pätnástimi rokmi prostredníctvom brigádnického centra. Počas tejto brigády bola nadriadeným doporučená dočasne nahradiť pozíciu zamestnanca recepcie, kde nakoniec, na základe spokojnosti vedenia, zostala pracovať ďalšie dva roky. Vďaka úzkej spolupráci recepcie a personálneho oddelenia bola následne zvolená za asistentku personálneho riaditeľa, pri ktorej bolo jej úlohou pozývať vhodných uchádzačov na pracovný pohovor. Zároveň mala na starosti evidenciu dochádzky zamestnancov v programovom systéme a tiež dodržiavanie platnej legislatívy pri evidencii tejto dochádzky. Prácou na personálnom oddelení pokračovala do tohto roku, kedy jej bolo ponúknuté povýšenie na post manažérky organizačného rozvoja. Dnes už úspešne zvláda úlohy, ktoré táto pozícia obnáša. Tie sú rozdelené do troch častí: vypracovanie pracovných náplní na každej pracovnej pozícii, zabezpečenie zmien v organizačnej štruktúre spoločnosti Labaš a v neposlednom rade systém duálneho vzdelávania.

Ako sama vraví, všetky pracovné pozície ju naučili najmä zodpovednosti. Svojim nadriadeným a kolegom sľúbila vždy len to, čo naozaj dokázala splniť. Okrem toho ju práca na personálnom oddelení naučila trpezlivosti pri práci s ľuďmi, nakoľko prichádzala do styku s rôznymi typmi potenciálnych zamestnancov.

Ak by sa mala zamyslieť nad tým, čo jej pomohlo k pracovnému postupu, tvrdí, že je to najmä vytrvalosť a dennodenné vzdelávanie. „Človek sa má vždy čo učiť, či už ide o zodpovedný prístup k práci, správnu komunikáciu alebo riešenie problémov. Medzi základné vlastnosti dobrého zamestnanca podľa mňa patrí pracovitosť, lojálnosť voči spoločnosti a trpezlivosť.“

Okrem pestrého pracovného života sa Andrea venuje aj zaujímavému koníčku, ktorým je krasokorčuľovanie. A ak práve netrénuje deti v predškolskom veku v tomto krásnom športe, tak pečie. Tvrdí totiž, že až raz bude veľká, otvorí si vlastnú cukráreň. 😊

Na otázku, aký by mal byť dobrý manažér odpovedala: „Dobrý manažér by mal byť kreatívny, mať víziu čo chce dosiahnuť, byť oddaný a zapálený pre dobrú vec. Tiež pravdovravný, aby to, čo hovorí, napĺňali aj jeho činy. Spravodlivý voči svojim podriadeným zamestnancom, mať zmysel pre humor a chuť neprestať sa vzdelávať. Dôležitý je aj dobrý kolektív, v ktorom sa pracovné ciele napĺňajú jednoduchšie.“

Ak by mala Andrea charakterizovať spoločnosť Labaš jednou vetou, znela by takto: Spoločnosť Labaš tvoria ľudia, ktorí to chcú niekam dotiahnuť, navzájom sa podporujú a spoločným úsilím dosahujú vytýčené ciele.

A čo odkazuje tým, ktorí by chceli nasledovať jej príbeh? „Nikdy som si nemyslela, že z pozície brigádnika, ktorý vykonával manuálnu prácu v sklade sa dopracujem na pozíciu, ktorú práve vykonávam.  Pracovitosťou a húževnatosťou to dokáže každý zamestnanec, ktorý prejaví záujem o kariérny rast v spoločnosti. Možností je veľa, je potrebné ukázať, čo je vo vás a určite si to nadriadení všimnú.“

Za doterajšiu prácu Andrei ďakujeme a do budúcna želáme veľa úspechov!

 


Zdola hore - Tomáš Macák

Ďalší príbeh o úspechu zamestnanca v našej spoločnosti sme sa rozhodli venovať kolegovi, Tomášovi Macákovi.

 

Zdola hore

 

Ďalší príbeh o úspechu zamestnanca v našej spoločnosti sme sa rozhodli venovať kolegovi, Tomášovi Macákovi. Ten vstúpil do nášho kolektívu v júni roku 2016, kedy obsadil pozíciu zástupcu vedúcej predajne OC Mlynská. Po úspešnom zvládnutí pracovných úloh bol koncom roka povýšený na pozíciu vedúceho predajne, kedy mu k jeho každodenným povinnostiam pribudlo predovšetkým spracovávanie inventúr, riadenie zamestnancov a celková zodpovednosť za chod prevádzky.

Medzičasom bol preložený na väčšiu predajňu v Barci, odkiaľ bol v roku 2019 povýšený na pozíciu Area manažér. Táto pozícia so sebou priniesla rozličnú pracovnú činnosť zahŕňajúcu kontrolu zverených prevádzok a riešenie vzniknutých problémov.

Ako sám vraví: „Jednotlivé pozície povýšili moje schopnosti práce s ľuďmi, perfekcionizmus a dosahovanie cieľov.“ Za každým úspechom, ktorý dokázal, stojí jeho snaha o čo najdôkladnejšie splnenie zverených úloh.

Svojich zamestnancoch si od začiatku váži najmä pre ich svedomitosť, pracovitosť a nekonfliktnosť. Na otázku, aké vlastnosti by mal mať úspešný manažér, nám odpovedal jednoznačne: „Profesionálna odbornosť, zodpovednosť, empatia a sebadôvera.“

Okrem svedomitej práce sa pán Macák venuje rád športu, prírode, ale aj čítaniu. Veľa času však venuje aj spoločnosti Labaš, ktorú vníma ako spoločnosť prinášajúcu na pulty kvalitné výrobky za priaznivé ceny. Pridanou hodnotou je podľa jeho slov široká ponuka sortimentu zdravších potravín, bio výrobkov alebo výrobkov priamo zo slovenských fariem.

Čo odkazuje ostatným, ktorí by chceli nasledovať jeho príbeh? „Pokiaľ chce človek niečo dosiahnuť, musí byť hlavne vytrvalý a k úlohám pristupovať zodpovedne.“ S týmto názorom jednoznačne súhlasíme a v jeho odbornej kariére mu prajeme veľa úspechov!

 


Zdola hore - Martin Ladičkovský

Ďalší z príbehov o úspechu našich zamestnancov v rubrike Zdola hore bude venovaný kolegovi Martinovi Ladičkovskému.

 

Zdola hore

 

Ďalší z príbehov o úspechu našich zamestnancov v rubrike Zdola hore bude venovaný kolegovi Martinovi Ladičkovskému, ktorý aktuálne pôsobí na poste riaditeľa kontroly kvality.

Svoju profesionálnu kariéru spojil s VO Labaš v roku 2015, kedy nastúpil na pozíciu zástupcu manažéra logistiky. Náplňou jeho činnosti bolo riadenie logistických procesov vo veľkoobchodnom sklade tak, aby bol dodržaný rozvojový plán. Okrem toho na seba prevzal zodpovednosť za optimálny počet pracovníkov a tiež ich hodnotenie.

Po troch rokoch usilovnej práce na tejto pozícii dostal možnosť kariérneho postupu na post riaditeľa kvality. Keď sme sa pýtali, čo mu dopomohlo k tomuto povýšeniu, s úsmevom odpovedal: „Predpokladám, že to boli moje schopnosti, ale samozrejme, niekedy treba byť aj v správnom čase na správnom mieste a využiť šancu. 😊“ Po nástupe na novú pozíciu sa začal naplno venovať riadeniu divízie kontroly a kvality. Dnes je jeho náplňou práce školenie nových zamestnancov, ich ďalšie vzdelávanie a kontrola procesov v rámci veľkoobchodu a maloobchodu. Martin je zväčša konečnou stanicou všetkých podnetov a sťažností našich zákazníkov či zamestnancov, ktoré vždy ochotne vyrieši a zistené nedostatky odstráni.

Ako sám vraví: Jednotlivé pozície ma naučili pracovať s ľuďmi, hodnotiť zamestnancov podľa ich produktivity a štatistík, nie podľa sympatií.“

Prvé, čo ho po nástupe do nášho kolektívu prekvapilo, bola vraj veľkosť celej spoločnosti Labaš. Zaujímavé bolo, podľa slov pána Ladičkovského, aj niekoľkotýždňové zaúčanie sa na všetky pracovné pozície vo veľkoobchodnom sklade, ktorým si prešiel hneď v úvode svojej pracovnej kariéry. Počas tohto školenia absolvoval nielen príjem, chystanie a balenie tovaru, ale aj jeho následný rozvoz zákazníkom.

Sám tvrdí, že medzi vlastnosti úspešného manažéra patrí najmä schopnosť hodnotiť veci a ľudí objektívne. Na základe toho sa potom dokáže správne rozhodovať. Dobrý manažér by mal rozmýšľať komplexne, byť konštruktívny a mať víziu. Mal by tiež vedieť vybrať správnych ľudí do tímu, viesť a učiť ich k samostatnosti a zodpovednosti.

A čo odkazuje ostatným, ktorí by radi nasledovali jeho príbeh? „Nevzdávajte sa, učte sa neustále nové veci, buďte pozitívne a prozákaznícky naladení.“

 

 


Rubrika Zdola hore - Anna Zeleňáková

Ďalšou, z radu zamestnancov, ktorí sa v spoločnosti Labaš prepracovali od nižších až na tie najvyššie pozície, je pani Anna Zeleňáková. 

 

Zdola hore

 

Ďalšou, z radu zamestnancov, ktorí sa v spoločnosti Labaš prepracovali od nižších až na tie najvyššie pozície, je pani Anna Zeleňáková.  Pre našu spoločnosť začala pracovať pred takmer 15timi rokmi, kedy nastúpila na pozíciu vedúcej predajne. Medzi jej prvé úlohy patrilo kompletné zariadenie predajne, výber a následné vedenie vlastného kolektívu.  Postavila sa teda pred veľkú výzvu, ktorú však výborne zvládla.

Po uplynutí štyroch rokov, počas ktorých úspešne zvládala činnosti vedúcej predajne, postúpila na pozíciu prevádzkovej manažérky. Ako sama vraví, potrebovala zmenu. Jej úlohou bolo otváranie nových maloobchodných predajní, vďaka čomu mohla za sebou pozorovať jasné výsledky.   

Aktuálne pôsobí tretí rok na poste personálnej riaditeľky, kde je v jej právomoci obsadenie voľných pozícií tými správnymi ľuďmi. Nakoľko sama vie, aká dôležitá je zmena činnosti v pracovnej kariére, pozície často obsadzuje súčasnými zamestnancami. Ak vidí, že na to majú, rada ich posunie vyššie.

Pani Zeleňákovej sme sa spýtali na vlastnosti úspešného manažéra, jej odpoveď bola jasná: „Úspešný manažér musí byť tímový hráč, to je najdôležitejšie. Jedine dobrý tím dokáže dosiahnuť ciele spoločnosti.

O kvalitu prijatých zamestnancov sa personálne oddelenie, pod jej vedením, stará dôsledným pretriedením životopisov, niekoľkými vstupnými pohovormi a dotazníkmi zisťujúcimi vlastnosti uchádzača. Kvalitný zamestnanec musí disponovať vedomosťami, skúsenosťami v obchode a v neposlednom rade tímovým duchom.

Medzi hlavné koníčky pani Zeleňákovej patrí jednoznačne turistika, spolu s manželom a čas strávený s vnúčatami. Jej rodinný prístup je možné cítiť aj z celej kariéry v spoločnosti Labaš, pre jej dobré meno a neustály progres by dokázala od začiatku spraviť čokoľvek.

 


Ako sme darovali krv!

V piatok, 24.mája, navštívil priestory našej spoločnosti tím Národnej transfúznej služby (NTS), ktorý uskutočnil pre našich zamestnancov mobilný odber krvi.

Ako sme darovali krv!

 

V piatok, 24.mája, navštívil priestory našej spoločnosti tím Národnej transfúznej služby (NTS), ktorý uskutočnil pre našich zamestnancov mobilný odber krvi.

Mobilné odbery sú pre NTS prínosné najmä kvôli vysokej účasti prvodarcov, ale aj zaneprázdnených ľudí, ktorí radi využijú príležitosť darovať krv v rámci pracovného dňa a priamo na pracovisku.

Mobilný odber medzi zamestnancami spoločnosti Labaš zhodnotila NTS ako veľmi úspešný, nakoľko mnoho zamestnancov darovalo krv prvýkrát a my veríme, že sa to bude na základe pozitívnej skúsenosti opakovať aj v budúcnosti. Opýtali sme sa darcov a zdravotníckeho personálu, čo ich k tejto šľachetnej činnosti priviedlo a aké pravidlá by sme mali pri odbere rešpektovať.

Ak sa chystáte darovať krv, je potrebné dodržiavať pitný režim nielen v deň odberu, ale aj deň predtým, nepožívať alkoholické nápoje a minimálne dve hodiny pre odberom nefajčiť.

Naša kolegyňa Martina, držiteľka zlatej plakety, ktorá prišla v piatok darovať krv presne 31.krát odporúča vypiť cviklovú šťavu a obohatiť stravu o jedlá z rýb. Martina, ktorá začala s darovaním krvi pre svoju babku, odkazuje všetkým, aby sa darovania krvi nebáli a pomohli ostatným, ktorí to naozaj potrebujú. 

 

Medzi tých, ktorí sa mobilného odberu zúčastnili prvýkrát, patrili aj naši kolegovia Gabriela a Ľuboš. Gabriela privítala možnosť mobilného odberu aj napriek prvotnému strachu, ktorý sa však po chvíli pominul. Dokonca nám prezradila, že by bola ochotná darovať tiež krvnú plazmu alebo doštičky.

Darovania krvi sa zúčastnil aj kolega Martin, ktorý síce nepatrí medzi pravidelných darcov, avšak tejto pri tejto príležitosti si povedal, že sa rád zúčastní. Ako sám prezradil, patrí medzi tzv. lenivých darcov, a preto by bol naozaj rád, ak by sa mobilné odbery v našej firme opakovali. Ak by sa takéto odbery opakovali, bol by ochotný darovať krv aj každý kvartál. Dokonca premýšľal aj nad darcovstvom krvnej plazmy, k čomu ho inšpiroval jeho kolega. Je skvelé, že sme sa ako tím dokázali navzájom takto motivovať a inšpirovať, čo vo výsledku dalo veľmi krásne posolstvo vo forme pomoci tým, ktorí to potrebujú najviac.

Krv patrí medzi najvzácnejšie tekutiny, ktorej je stále nedostatok. Dobrý skutok v podobe pomoci druhým a možnosti zachrániť ľudské životy je na nezaplatenie a aj preto budeme mobilné odbery v našej firme určite opakovať.

Veríme, že stále s väčšou účasťou.

 

Ak máte aj záujem zúčastniť sa v budúcnosti darovania krvi, môžete kontaktovať personálne oddelenie, kde Vám poradia, kedy sa bude konať ďalší mobilný odber krvi v priestoroch areálu LABAŠ.

Kontakt: Petra Slivečková, sliveckova@labas.sk

 


Rubrika Zdola hore - Monika Šimková

V našej rubrike „Zdola hore“ pokračujeme v predstavovaní príbehov našich úspešných zamestnancov, ktorí značnú časť svojej profesionálnej kariéry spojili s VO Labaš

 

Zdola hore

 

V našej rubrike „Zdola hore“ pokračujeme v predstavovaní príbehov našich úspešných zamestnancov, ktorí značnú časť svojej profesionálnej kariéry spojili s VO Labaš.

Ďalšou v rade úspešných kolegov a kolegýň je Monika Šimková, ktorá sa dokázala vypracovať medzi top manažérov na základe svojej šikovnosti a umu. Začala u nás pracovať pred 18timi rokmi a jej prvotná pracovná náplň obsahovala prácu so vzorkami, aby neskôr postúpila na pozíciu referentky predaja. Následne bola povýšená ako manažérka predaja, od roku 2012 pracovala na pozícii vedúcej predaja.

Ako sama vraví: To, že som si prešla každou funkciou na oddelení predaja mi v kariére veľmi pomohlo. Poznám prácu každého pracovného zaradenia, a preto si veľmi vážim zamestnancov a ich prácu na všetkých postoch oddelenia.“

Od decembra minulého roku je vedúcou nákupného oddelenia, vedie tím produktových manažérov a nákupcov, spoločne sa podieľajú na tom, aby odberatelia a naši koneční spotrebitelia našli v našich prevádzkach žiadaný sortiment v konkurenčných cenách. Ich hlavným cieľom je aby zákazník našiel sortiment, ktorý hľadá, aby sa vedel spoľahnúť, že vždy nakúpi to čo potrebuje.

Tvrdí, že je výhodou mať v tíme ľudí, ktorí v spoločnosti Labaš pracujú tak dlho ako ona, nakoľko dobre poznajú kultúru a smerovanie, vďaka čomu sa na nich dokáže maximálne spoľahnúť. Váži si tiež podporu a vždy víta všetky konštruktívne názory a zdravé návrhy svojich spolupracovníkov. Je rada, že spoločne nachádzajú efektívne riešenia, čo posúva vpred celý tím.

Okrem práce je pre ňu záľubou a tiež vášňou šport. Pri množstve úloh a povinností, ktoré jej práca prináša, potrebuje „vyčistiť hlavu“. Venovala sa kalanetike, aerobicu alebo zumbe. Teraz sú to hlavne skupinové tréningy vo fitku, jej srdcovkou je ranný beh, kedy má priestor pre utriedenie myšlienok a prípravu nielen pracovných, ale aj súkromných plánov.

Pri našej otázke ako by charakterizovala spoločnosť Labaš jednou vetou bola jej odpoveď jednoznačná: Podľa môjho názoru spoločnosť Labaš  vytvárajú ľudia, ktorí spoločne kráčajú za svojím cieľom, plánujú, tvoria, majú výsledky a to posúva vpred jednotlivcov aj celú spoločnosť.“

Všetkým ostatným zamestnancom odporúča, aby stavili na efektívnu komunikáciu, vďaka ktorej dokážu nájsť vždy vhodné riešenie.

 

 


Rubrika Zdola hore - Martin Meszerod

Nová rubrika Zdola hore, ktorú sme si pre vás pripravili, prinesie pravidelné príbehy a názory zamestnancov, ktorí sa počas svojej kariéry u nás vypracovali na tie najvyššie pozície.

 

Zdola hore

 

Nová rubrika, ktorú sme si pre vás pripravili, prinesie pravidelné príbehy a názory zamestnancov, ktorí sa počas svojej kariéry u nás vypracovali na tie najvyššie pozície.

Prvý, ktorého si takto predstavíme je náš kolega p. Martin Meszerod, ktorý u nás začal pracovať pred 23 rokmi na pozícii skladníka a závozníka. Počas svojej naozaj dlhej kariéry mal možnosť pozorovať prerod malej firmy na veľkú spoločnosť. Ako sám tvrdí, v čase začiatku jeho kariéry robil každý zamestnanec všetko, čo bolo potrebné.

Svojou šikovnosťou sa prepracoval od chystania tovaru cez zástupcu, vedúceho skladu, nákupcu tovaru či obchodného manažéra vtedajších predajní Bala, až na pozíciu obchodného riaditeľa. Dnes sú obsahom jeho práce kľúčové činnosti, ktoré zabezpečujú spokojnosť nielen veľkoobchodných, ale aj konečných zákazníkov. Zaoberá sa tiež zvyšovaním kvality zloženia predávaných produktov s ohľadom na naše zdravie a životné prostredie, rozširovaním sortimentu o lokálne či farmárske produkty a je zodpovedný za udržiavanie konkurencieschopnosti žiadaného tovaru v čo najnižších cenách.

S úsmevom spomína na svoj prvý zážitok spojený s firmou Labaš, kedy sa pri prvom vstupe do budovy opýtal náhodného okoloidúceho, či by sa preňho v spoločnosti nenašla nejaká práca. Úsmevné na tom je, že týmto okoloidúcim bol sám konateľ, Miroslav Labaš. :)

 

Všetkým, ktorí by chceli nasledovať jeho úspešný príbeh odkazuje: „Manažér by mal mať v prvom rade chuť pracovať, učiť sa a nebáť sa nových výziev. Musí byť tiež dôsledný a rozvážny.“

 

 

 


Nová organizačná štruktúra spoločnosti Labaš

Každá perspektívne sa rozvíjajúca spoločnosť v určitom bode svojho fungovania nevyhnutne potrebuje zmenu. Zmenu, ktorá zvýši efektivitu práce a povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov.

 

Richard Labaš  - Nová organizačná štruktúra spoločnosti

 

Každá perspektívne sa rozvíjajúca spoločnosť v určitom bode svojho fungovania nevyhnutne potrebuje zmenu. Zmenu, ktorá zvýši efektivitu práce a povedie k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. sa od svojho vzniku neustále snaží o optimalizáciu, ktorá by zabezpečila lepšiu a flexibilnejšiu adaptáciu na aktuálnu situáciu na domácom trhu s potravinami. Transformácia zo strednej na veľkú spoločnosť si vyžiadala vytvorenie novej organizačnej štruktúry so siedmimi divíziami  -  exekutíva, personálna, obchodná, finančná, nákupná, kontrola kvality a PR divízia. Cestu, ktorá viedla k tejto nevyhnutnej zmene nám priblížil Richard Labaš, ktorý v spoločnosti pôsobí na pozícií prokuristu*.

Akým spôsob sa menila celá organizačná štruktúra?  

Začali sme tým, že sme vytvorili optimálnu verziu toho, ako by nová organizačná štruktúra mala vyzerať aby podporila predstavu vedenia o ideálnom smerovaní spoločnosti. Aby sme však vedeli pomenovať, čo nám chýba, kde máme rezervy, čo je naopak v poriadku a čo treba zmeniť, bolo nevyhnutné preskúmať každú jednu pracovnú pozíciu. Teda to, aké úlohy plní každý zamestnanec a aké má k naplneniu cieľov kompetencie. S týmto nám pomohla externá firma, ktorá postupne prešla všetky posty v spoločnosti, spísala pracovné náplne a z nich vyplývajúce pracovné postupy. Nakoniec sme si spoločne prešli všetko, čo funguje, aj nefunguje, aké úseky  si vyžadujú našu pozornosť a  zmenu a čo by rovnako dobre fungovalo aj roky do budúcnosti. Zároveň sme vyselektovali časti, ktoré jasne vykazovali nejakú chybu.  Na základe týchto zistení sme si pripravili plán takej organizačnej štruktúry, ktorá zabezpečí bezproblémové a do budúcna perspektívne fungovanie spoločnosti. Všetky kroky smerujúce k požadovanému cieľu sme sa snažili implementovať tak, aby nenarušili fungujúci chod firmy.

Čo bolo potrebné zmeniť ako prvé,  aby systém fungoval podľa nastavených požiadaviek?

V starej organizačnej štruktúre pôsobilo až príliš veľa ľudí priamo pod výkonným riaditeľom, čo malo za následok to, že sa nemohol venovať všetkým oddelenia primerane, z hľadiska pracovných postupov určité činnosti absentovali, takže  sme sa zamerali a to, aby sa čo najviac zefektívnila práca vedenia a hospodárne sa využívali ľudské zdroje.   

Vplýva pozitívne nové usporiadanie na chod spoločnosti? 

Tým, že sú spísané všetky pracovné pozície presne vieme, kto má aké kompetencie, čo má na starosti, za čo zodpovedá a akým spôsobom by mal svoju prácu vykonávať. Zároveň ak potrebujeme niečo zmeniť a vylepšiť, je pre nás jednoduché len upraviť pracovnú náplň, niečo doplniť a presne vieme, že odteraz to funguje takto. Aj v prípade preradenia zamestnanca na iný post nie je potrebné kontrolovať, či bol správne zaškolený a či mu bolo všetko vysvetlené požadovaným spôsobom. Máme jasne zadefinované pracovné úlohy, ciele a požiadavky, ktoré stačí dodržiavať, pretože už vieme, že v praxi fungujú.

Platí to aj pri prijímaní nových zamestnancov? Uľahčila Vám nová organizačná štruktúra prácu s novoprijatými zamestnancami?   

Pomôckou pri prijatí nového zamestnanca sa stali kontrolné zoznamy, tzv. checklisty, ktoré sú vypracované na každú pracovnú pozíciu. To znamená, že v pracovnej náplni sú zvýraznené povinnosti, ktoré má človek urobiť za deň, za týždeň, raz mesačne. Prínosné to bude hlavne pre ľudí pracujúcich v maloobchode, ktorí musia denne vykonať desiatky činností, a teda nie je nič neobvyklé na jednu z nich zabudnúť, hlavne ak zamestnanec pracuje v spoločnosti krátko a nemá ešte osvojenú potrebnú rutinu. Je to teda taká kontrola jednak pre zamestnanca, ako aj pre nadriadených.   A taktiež sa snažíme zamestnancom prácu zjednodušiť, aby nemuseli všetko držať v hlave.

Zmeniť organizačnú štruktúru tak veľkej spoločnosti je proces náročný organizačne aj časovo. Na akom úseku prebehli najvýraznejšie zmeny?

Organizačná zmena sa väčšiny ľudí v tejto firme nedotkla. Zmeny nastali najmä pri vzniku nových divízií. Vzniklo nové oddelenie kontroly kvality, kde je riaditeľom p. Martin Ladičkovský. Ten sa aktuálne zoznamuje s fungovaním maloobchodných prevádzok. Oddelenie kontroly kvality bude mať na starosti kontrolu všetkých oddelení, všetkých pracovných pozícií. V podstate ide o to, aby sa zabezpečila kontrola toho, či konkrétny pracovník vykonáva svoju prácu  podľa stanovených postupov, či ju vykonáva správne a efektívne. V prípade, že niekto zmení určitý pracovný postup, alebo ho nevykonáva dostatočne efektívne, či prípadne je možno aj zle zaškolený, úlohou tohto oddelenia bude takého človeka preškoliť a ukázať mu správny spôsob práce  a následne ho preskúšať, či to už vie robiť správne. Nejde nám o rôzne pokarhania, či prepúšťanie, ale  o odhaľovanie chýb a ich okamžitú  opravu.

Ďalšou výraznou zmenou bolo zlúčenie obchodného oddelenia pre maloobchod a veľkoobchod do jedného spoločného oddelenia, ktoré teraz sídli v spoločných priestoroch. Nechceli sme už, aby fungovali samostatne, lebo je nevyhnutné, aby boli tieto zložky prepojené. V reorganizácií nákupného oddelenia očakávame výrazný posun v ponuke sortimentu. Z prieskumov vieme, že ľuďom sa páčia naše predajne, radi k nám chodia nakupovať, v rámci Košíc a okolia konkurujeme najúspešnejším nadnárodným reťazcom. Máme veľmi dobrú spätnú väzbu od zákazníkov, ale napriek tomu by sme radi pokročili kúsok dopredu, aby výber sortimentu bol ešte o kúsok na vyššej úrovni, lebo vidíme že posúvať sa stále dá.

Nakoniec to boli menšie úpravy, ktoré sa týkali zamestnancov, ktorí organizačne patrili pod nesprávnu osobu, alebo vykonávali pracovné činnosti, ktoré sa netýkali ich funkcie, ale mali patriť pod inú organizačnú zložku. 

Vráťme sa ešte k oddeleniu kontroly kvality. Aké procesy si vyžiadali vznik tejto sekcie?  

Ak by všetci zamestnanci dodržali všetky pracovné postupy za predpokladu, že stanovené postupy sú správne, tak by nemalo dochádzať k žiadnym chybám. Pokiaľ, ale k chybe došlo, sú dve možnosti prečo, a to buď zamestnanec nedodržal pracovný postup, alebo stanovený postup nie je  správny.  Preto je potom nutné buď zmeniť to, akým spôsobom sa vykonáva daná činnosť, alebo je nutné preškoliť zamestnanca.  A to je úlohou oddelenia kvality.

Pár slov na záver  ...  

Na záver by som rád zamestnancov vyzval, aby sa nebáli hlásiť aj na vyššie pozície, nech chcú kariérne rásť a postupovať, lebo dobrých manažérov potrebujeme stále viac a viac. Rád by som zdôraznil, že je pre nás výhodnejšie pracovať s ľuďmi, do ktorých sme už určitým spôsobom investovali čas a energiu, ktorí už firmu poznajú, sú oboznámení s internými predpismi a vedia ako to tu funguje. Nech sa u nás zamestnanci rozvíjajú kariérne aj ľudsky.

 

Ďakujeme za rozhovor.

*prokurista – konateľ/splnomocnenec podnikateľa k zastupovaniu podniku vo všetkých právnych, obchodných a prevádzkových podmienkach.

 


LABAŠ -VIAC AKO VEĽKOOBCHOD

Spoločnosť Labaš s.r.o.vznikla v roku 1992. Z malého projektu ambiciózneho zakladateľa Miroslava Labaša, ktorý je dodnes konateľom spoločnosti.

 

LABAŠ – VIAC AKO VEĽKOOBCHOD

 

Spoločnosť Labaš s.r.o.vznikla v roku 1992. Z malého projektu ambiciózneho zakladateľa Miroslava Labaša, ktorý je dodnes konateľom spoločnosti, vyrástla rešpektovaná firma a najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami. Hlavným zameraním spoločnosti je prevádzkovanie veľkoobchodu potravín a cash&carry predajne v Košiciach, prevádzkovanie vlastných supermarketov pod značkou Fresh Plus a prenájom obchodných centier a obchodných priestorov.

Nie je náhoda, že názov spoločnosti nesie meno jej zakladateľa. Jeho hodnoty sú pevne zakorenené vo firemnej kultúre tejto rodinnej firmy, odzrkadľujú aj zameranie sortimentu, ktorý ponúka pre viac ako 2200 aktívnych odberateľov. V aktuálnej ponuke nájdete stále širšie portfólio zdravších potravín, sortiment od slovenských výrobcov, farmárske potraviny, široký výber BIO výrobkov, DIA výrobkov a bezlaktózové či bezlepkové potraviny. Túto ponuku dopĺňa čerstvé ovocie a zelenina, pečivo a čerstvého mäsa s priamym závozom na naše predajne Fresh Plus.  

Viac ako 1400 zamestnancov sa stará o servis a pohodlie zákazníkov, nepretržite počas celého roka. Personál je vždy pripravený poradiť a pomôcť v duchu hesla „nájdeš, čo hľadáš“. V priestoroch tohto veľkoobchodu, na ploche viac ako 30tis. m2, nájdete viac ako 9000 tovarových položiek, moderný sklad na chladené a mrazené výrobky či unikátnu vzorkovú predajňu. Denne vyskladnia viac ako 50tis položiek a na ceste k zákazníkom je tak viac ako 60 aut s logom Labaš.

Aj keď má spoločnosť Labaš najväčšie pokrytie na východe Slovenska, neznamená to, že sa zameriava len na tento región. Práve naopak. Svojimi službami pokrýva už dnes celé Slovensko a do ich prekladísk, ktoré sú v Nitre, Trenčíne, Lučenci a Martine, smerujú denne kamióny s objednanými produktami, aby aj zákazníci na druhej strane republiky mali svoj tovar 5x do týždňa. A objednať si ho môžu z pohodlia domova či kancelárie cez eshop a tovar vám doručia priamo na prevádzku.

Počet dodávateľov a odberateľov neustále narastá a tiež je už bežnou praxou, že každý rok pribudne do veľkej rodiny Labaš minimálne jeden supermarket Fresh Plus. Tento koncept rešpektuje najnovšie trendy nielen v ponuke sortimentu, ale aj v dizajne, moderných technológiách či službách pre zákazníka. Predajňa otvorená v roku 2017 dokonca získala ocenenie Múza Merkúra za najlepší branding predajne.

Spoločnosť Labaš to však nie sú len potraviny, prevádzkovanie či prenájmy. Ako jedna z popredných firiem celého regiónu, podporuje desiatky organizácií, ktoré pomáhajú chorým deťom, ľuďom v núdzi či ľuďom bez domova. Tiež sponzorujú športové akcie, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom, ktorý firma presadzuje. Ku všetkému, čo u Labaša robia, pristupuje vedenie maximálne zodpovedne a odhodlane. Možno aj preto tu nájdete klimatizované skrinky v zamestnaneckých šatniach, samospádové regály v nových častiach skladu či nový samonakupovací systém Joya, ktorý je po úspešnom teste, už na prvých predajniach Fresh Plus.

Spoločnosť Labaš je stelesnením úspešného príbehu podnikateľa, ktorý veril svojmu snu a pre jeho dosiahnutie dokázal presvedčiť takmer celú rodinu, aby mu na tejto ceste pomáhala. Dnes, po dvoch dekádach, firma úspešne rastie a to nielen vo veľkoobchode, ale aj v potravinárskom maloobchode a je pripravená na ďalšiu expanziu.

 

Autor: Mária Sándorová

 


Nový Supermarket Fresh Plus

Kávička priamo v predajni, samoobslužné pokladne či pohodlné parkovanie Vám dozaista spríjemnia nakupovanie v centre Košíc.

Kávička priamo v predajni, samoobslužné pokladne či pohodlné parkovanie Vám dozaista spríjemnia nakupovanie v centre Košíc.


KOŠICE. Od 30. novembra majú Staromešťania ale aj všetci obyvatelia mesta k dispozícii v poradí už 29. Supermarket Fresh Plus na Slovensku. Moderná predajňa sa nachádza na Strojárenskej ulici, v priestoroch Rezidencie pri radnici.

Ako uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Jaroslav Fotul počas slávnostného otvorenia, to, že nový supermarket vznikol na tomto mieste, nie je náhoda.

„Ten kto pozná Košice a ich centrum, vie, že v tejto časti mesta väčšie potraviny dlhodobo chýbali. Situácia sa ešte viac zhoršila po zatvorení iného supermarketu na Hlavnej ulici. Tunajší ľudia boli preto nútení za nákupmi dochádzať. Otvorenie nášho supermarketu prinesie všetkým zákazníkom zaslúžený komfort pri nákupoch, no ponúkne ešte o čosi viac,“ naznačil výkonný riaditeľ.

Pri pokladniach ušetríte čas

Novinkou sú štyri samoobslužné pokladne, ktoré sa neskôr rozšíria aj do ďalších supermarketov.

“Neustále inovujeme, a preto je každá naša nová predajňa o kúsok lepšia ako tá predchádzajúca. Na tejto prevádzke sme prvýkrát nainštalovali štyri samoobslužné pokladne, ktoré zákazníkom skrátia čas strávený pri pokladni. Riadim sa heslom, že veci buď napredujú, alebo upadajú, nič nie je nemenné. To je možno dôvod, prečo nenájdete dva úplne rovnaké Superamarkety Fresh Plus,” vysvetlil riaditeľ.

Ďalšou novinkou je skvelá káva z čerstvo namletých kávových zŕn, ktorú si môžu zákazníci zakúpiť za pár centov priamo počas nákupu.

Najnovšia predajňa ponúkne už tradične aj široký výber ovocia, zeleniny, čerstvých mäsových výrobkov, najširší sortiment BIO produktov, ekologickej drogérie a farmárskych výrobkov.

Nový pult a pečivo s výraznejšou chuťou

Ako však doplnil Miroslav Labaš ml. z oddelenia reklamy a marketingu, v tejto predajni je okrem štandardnej ponuky pripravený tiež sortiment mäsového a lahôdkového pultu.

„V našich supermarketoch sme doteraz lahôdkový pult nemali, no naši zákazníci oň prejavili záujem vo svojich podnetoch. Preto sme sa rozhodli zriadiť ho tu. Pre zákazníkov sú tak pripravené napríklad čerstvé nakladané olivy, syry, či majonézové šaláty,“ predstavil časť ponúkaného sortimentu Miroslav Labaš ml.

Upozornil aj na široký výber pečiva, ktoré sa pečie priamo v predajni. Nejde pritom o dopekanie mrazeného polotovaru. V tejto predajni je totiž využitá technológia pečenia, pri ktorej sa pečivo vyrába z chladeného cesta, vďaka čomu si zachováva výraznú chuť a čerstvosť dlhšie.

Z ľudia centra chodili za nákupmi na okraj mesta

O tom, že supermarket v centre roky chýbal, svedčia zákazníci, ktorí prišli hodinu pred otvorením jeho brán.

Medzi prvými zákazníkmi bola aj pani Jarmila, ktorá býva na Komenského ulici.

„Aj keď bývame v centre, za nákupmi sme museli chodiť do obchodných centier na okraj mesta. Vozil ma tam syn autom. Teraz sa to zmení. Prešla som sa po predajni a veľmi sa mi páči priestor ale aj výber tovaru,“ prezradila staršia pani počas svojho prvého nákupu v supermarkete na Strojárenskej.

Do novej predajne si prišiel nakúpiť aj Ján. „Nevedel som, že sa tu má niečo otvárať. Som milo prekvapený. Samozrejme, potraviny Fresh poznám z obchodných domov Merkúr a Lipa, kde chodíme. Tu ma prekvapil lahôdkový pult, ktorý som hneď navštívil. Myslím, že predajňa môže byť zaujímavá nie len pre miestnych obyvateľov ale aj ľudí, ktorí v centre pracujú alebo aj pre školákov,“ povedal Košičan.

Tomu sa pozdáva riešenie podzemného parkovania pre zákazníkov. Tu je pre nich pripravených 20 parkovacích miest, ktoré je možné využiť na 45 minút bezplatne.

Rekordný nával zákazníkov a Mikulášske prekvapenie

Návštevnosť novootvotenej prevádzky FRESH plus prekonal všetky naše očakávania a preto sme sa rozhodli pre zákazníkov pripraviť ešte ďalšie Mikulášske prekvapenie. Už tento štvrtok 6.12. máme pre našich najmenších návštevníkov pripravený program, na ktorom bude rozdávať darčeky Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Poponáhľajte sa a neodídete naprázdno. “dodáva na záver Miroslav Labaš ml.

Mikuláša môžete stretnúť tento štvrtok 6.12. od 14:00 do 19:00 na predajni FRESH Plus Strojárenská.


Zdroj: https://tlacovespravy.sme.sk/c/22000754/novy-supermarket-fresh-plus-v-centre-je-nabity-novinkami.html