Blog

Všetky články

Boj s uhlíkovou stopou má riešenie

Ekologické prepravky v predajniach FRESH Plus

V rámci našej neustále sa rozvíjajúcej stratégie spoločenskej zodpovednosti sme pred tromi rokmi urobili dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. V našich prevádzkach FRESH Plus sme začali využívať viacnásobne použiteľné prepravky na ovocie a zeleninu od spoločnosti Euro-Pool-System (EPS).

Tieto prepravky nám umožňujú udržiavať ovocie a zeleninu v jednej a tej istej prepravke počas celého logistického procesu, od distribútora až po ich umiestnenie v predajni. Vďaka tomu sme úspešne minimalizovali používanie jednorazových kartónov a zabránili znehodnocovaniu balení. V minulom kalendárnom roku sme vďaka využívaniu EPS prepraviek dosiahli významné zníženie uhlíkových emisií v objeme 124 ton CO2.

AKO TO PRESNE FUNGUJE?

Proces je jednoduchý a efektívny: Spoločnosť EPS dodá čisté prepravky našim dodávateľom, ktorí ich naplnia ovocím a zeleninou. Tieto produkty zostávajú v prepravkách, až po ich príchod do predajne. Potom čo sú produkty umiestnené na predajné pulty, sa prázdne prepravky vrátia späť do logistického centra, kde ich spoločnosť EPS vyzdvihne a prepraví do jedného zo svojich 70 servisných centier po celej Európe. V týchto servisných centrách sa prepravky dôkladne čistia podľa najprísnejších environmentálnych štandardov a následne sa opäť zaradia do obehu.


Boj s uhlíkovou stopou má riešenie

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?