Blog

Všetky články

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

V každej prosperujúcej spoločnosti by nemala byť len túžba po finančnom úspechu ale aj hlboké presvedčenie o dôležitosti a záväzku vytvárania pozitívnych zmien. Preto sa naša spoločnosť aktívne zapája do iniciatív, ktoré majú pozitívny vplyv na život ľudí a angažuje sa v oblastiach, ktoré ovplyvňujú dobro vo svete.

Pravidelné kolektívne darovanie krvi, ktoré v našej spoločnosti organizujeme sú pre nás viac, než len akt altruizmu. Predstavujú výrazný prejav solidarity a jednoty v rámci našej spoločnosti. Vždy keď sa stretneme v našej aule, kde odber prebieha, cítime solidaritu z každého jedného kolegu. Od dobrovoľného rozhodnutia vložiť svoj čas a energiu do tejto aktivity po samotný moment darovania, všetci zúčastnení cítia, že robia niečo výnimočné pre dobro spoločenstva.

Hodnoty solidarity zastávame aj prostredníctvom pravidelného zásobovania potravinami, ktoré Arcidiecézna charita poskytuje tým, ktorí sa ocitli bez domova. Táto charita neúnavne pracuje na poskytovaní pomoci ľuďom, ktorí čelia existenčným problémom, chudobe alebo iným náročným životným situáciám ako je strata domova.

Zvykne sa hovoriť, že sily spájame predovšetkým v ťažkých časoch. V prípade nepokojov na Ukrajine sa toto tvrdenie znásobilo. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Úsmev ako dar sa nám od vypuknutia nepokojov pravidelne darilo vypravovať autá pomoci priamo do Užhorodu. Kamióny sme plnili potravinami, ktoré na Ukrajine akútne potrebovali a zdravotníckym materiálom. Jedinečnosť našej pomoci spočíva v tom, že tovar, ktorý prepravíme cez hranice neputuje do neznáma ale priamo ľuďom, ktorí ho potrebujú a okamžite spotrebujú. Cieľom takejto formy pomoci je cielene a transparentne dodať potraviny a ďalší základný tovar obyvateľom Ukrajiny.

Aj pri pomoci Ukrajine sa nám potvrdilo, že naša dlhodobá a pravidelná spolupráca so spoločnosťou Úsmev ako dar má väčší zmysel, než by sa mohlo zdať.


Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?