Blog

Všetky články

Manažér školiaceho strediska

Náš veľkosklad zamestnáva ľudí na rôznych pozíciách - od manipulantov tovaru, polohovačov, zamestnancov oddelenia príjmu tovaru, cez kontrolórov kvality, baličov, nakladačov až po niekoľkých ďalších zamestnancov, ktorí podporujú produkciu. Základným poslaním Školiaceho manažéra pre veľkosklad je venovanie sa a poskytovanie školenia novým zamestnancom veľkoskladu. Pracovné pozície vo veľkosklade sú spravidla manuálne, je za tým však značné množstvo teórie, ktorú si noví zamestnanci potrebujú osvojiť. Školiaci manažér poskytuje týmto zamestnancom teoretické, ale aj praktické vedomosti potrebné na to, aby mohli s istotou vykonávať svoju prácu.

Čo je úlohou manažéra školiaceho strediska?

Úlohou zamestnanca zastávajúceho túto pozíciu je uvítanie nových zamestnancov, ktoré zahŕňa oboznámenie sa so základnými pravidlami našej spoločnosti, zabezpečenie vydania uniformy ako aj vykonanie prehliadky veľkoskladu, aby sa v ňom novoprijatí zamestnanci zorientovali. Okrem toho vysvetľuje interné predpisy spoločnosti či prideľuje k novým zamestnancom tých skúsenejších, ktorí im počas doby školenia pomáhajú. Má na starosti tiež otestovanie nových zamestnancov po ukončení ich školenia a nápravu akýchkoľvek aspektov ich práce, s ktorými ešte majú problémy, až kým bezchybne absolvujú celý test.

Je to práve Školiaci manažér, s ktorým po dobu prvých troch mesiacov riešia noví zamestnanci akékoľvek záležitosti, s ktorými majú počas vykonávania svojej práce problém. V prípade, že je potrebné vykonať v jednotlivých popisoch pracovných náplní zmeny, Školiaci manažér to zabezpečuje spoločne s Manažérom ľudských zdrojov.

Školiaci manažér prichádza denno denne do styku s rôznymi ľuďmi, čo predstavuje nemalú záťaž. Okrem toho je potrebné, aby bol zbehlý v pracovných povinnostiach každej pozície, čo zas obnáša množstvo potrebných informácií, ktoré Manažér čerpá najmä z popisov pracovných náplní a školiacich manuálov. Pozícia si teda vyžaduje značnú mieru flexibility, všímavosti, ale aj zodpovednosti za správne vykonanú prácu, a teda dobré vyškolenie zamestnancov. Sme radi, že náš tím Školiacich manažérov má práve takéto vlastnosti, bez ktorých by sa pri svojej práci nezaobišiel.

Manažér školiaceho strediska

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?