Blog

Všetky články

Aj tento rok sme obhájili BIO certifikát

Už niekoľko rokov patríme medzi najväčších predajcov biopotravín v Slovenskej republike, o čom svedčí aj záujem našich zákazníkov o bio sortiment v predajniach FRESH Plus. Práve preto sa u nás v novembri konal audit zameraný na kontrolu predaja, distribúcie a umiestňovania potravín v bio kvalite na trh. Audit vykonala česká kontrolná spoločnosť Biokont CZ, s.r.o, ktorá vykonáva túto činnosť na celom území Českej a Slovenskej republiky.

Veľká vďaka prináleží všetkým divíziám našej spoločnosti, ale najmä sekcii vnútornej kontroly a auditu.

Certifikácia je veľmi dôležitou súčasťou našej spoločnosti, bez ktorej by sme potraviny v bio kvalite nemohli predávať, preto sa platnosť certifikátu obnovuje každý rok.


Aj tento rok sme obhájili BIO certifikát

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?