Blog

Všetky články

Privítali sme Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sme radi, že Richard Takáč prijal pozvanie vedenia našej spoločnosti, ktoré predstavuje dôležitú príležitosť na prehĺbenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Stretnutie 29. februára sa zameralo na diskusiu o kľúčových témach, vrátane plánovaných legislatívnych zmien a potenciálneho zníženia dane na bio potraviny. Takýto krok by mohol posilniť rastúci záujem spotrebiteľov o ekologicky udržateľné výrobky, čo je jedným z našich hlavných cieľov.

Naša spoločnosť sa zaväzuje pokračovať v úzkej spolupráci s verejným sektorom a ostatnými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť spoločné ciele udržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života obyvateľov a podpory miestneho ekonomického rastu.

Veríme, že len spoločnými silami môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Privítali sme Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?