Blog

Všetky články

Oznam o zdaňovaní tabakových výrobkov

OZNAM O ZDAŇOVANÍ TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Vážený obchodný partner,

Nižšie posielame základné údaje o zmenách v zdaňovaní tabakových výrobkov od 1.2.2022 platné do 31.1.2023. Sadzby dane sa zvyšujú príslušne podľa „daňového kalendára“ prijatého v novembri 2020.

Cigarety

Daňový voľný obeh Cigarety uvedené do daňového voľného obehu od 1.2.2022 majú na kontrolnej známke písmeno "I". Cigarety uvedené do daňového voľného obehu do 31.1.2022, ktoré majú na kontrolnej známke písmeno "H" je možné predávať do 31.3.2022. Nepredané cigarety sa musia do 15.4.2022 oznámiť CÚ a budú zničené na náklady predajcu.

Bezdymové tabakové výrobky (Heets/FiiT)

Kontrolná známka Bezdymové tabakové výrobky prijaté na SK od 1.2.2022 budú mať na kontrolnej známke písmeno "E". Bezdymové tabakové výrobky prijaté na SK do 31.1.2022 a ktoré majú na kontrolnej známke písmeno "D" je možné predávať do 30.4.2022. Nepredané BTV sa musia do 15.5.2022 oznámiť CÚ a budú zničené na náklady predajcu.

PDF odkaz

Oznam o zdaňovaní tabakových výrobkov

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?