Blog

Všetky články

Zdola hore - Anna Zeleňáková

Ďalšou, z radu zamestnancov, ktorí sa v spoločnosti Labaš prepracovali od nižších až na tie najvyššie pozície, je pani Anna Zeleňáková. Pre našu spoločnosť začala pracovať pred takmer 15timi rokmi, kedy nastúpila na pozíciu vedúcej predajne. Medzi jej prvé úlohy patrilo kompletné zariadenie predajne, výber a následné vedenie vlastného kolektívu. Postavila sa teda pred veľkú výzvu, ktorú však výborne zvládla.

Po uplynutí štyroch rokov, počas ktorých úspešne zvládala činnosti vedúcej predajne, postúpila na pozíciu prevádzkovej manažérky. Ako sama vraví, potrebovala zmenu. Jej úlohou bolo otváranie nových maloobchodných predajní, vďaka čomu mohla za sebou pozorovať jasné výsledky.

Aktuálne pôsobí tretí rok na poste personálnej riaditeľky, kde je v jej právomoci obsadenie voľných pozícií tými správnymi ľuďmi. Nakoľko sama vie, aká dôležitá je zmena činnosti v pracovnej kariére, pozície často obsadzuje súčasnými zamestnancami. Ak vidí, že na to majú, rada ich posunie vyššie.

Pani Zeleňákovej sme sa spýtali na vlastnosti úspešného manažéra, jej odpoveď bola jasná: „Úspešný manažér musí byť tímový hráč, to je najdôležitejšie. Jedine dobrý tím dokáže dosiahnuť ciele spoločnosti.“

O kvalitu prijatých zamestnancov sa personálne oddelenie, pod jej vedením, stará dôsledným pretriedením životopisov, niekoľkými vstupnými pohovormi a dotazníkmi zisťujúcimi vlastnosti uchádzača. Kvalitný zamestnanec musí disponovať vedomosťami, skúsenosťami v obchode a v neposlednom rade tímovým duchom.

Nakuknime aj do súkromia

Medzi hlavné koníčky pani Zeleňákovej patrí jednoznačne turistika, spolu s manželom a čas strávený s vnúčatami. Jej rodinný prístup je možné cítiť aj z celej kariéry v spoločnosti Labaš, pre jej dobré meno a neustály progres by dokázala od začiatku spraviť čokoľvek.

Zdola hore - Anna Zeleňáková

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?