Blog

Všetky články

Zastropovali sme ceny potravín

Inflácia na Slovensku vo februári stúpla na 15,4 % a vrátila sa na 22-ročný rekord z konca minulého roka. Rast cien v dvojciferných hodnotách pretrváva už dvanásť mesiacov, preto sme zodpovedne pristúpili k dohode spolu s ďalšími 7 obchodnými reťazcami, ísť cestou dobrovoľného záväzku – nezvyšovať ceny.

V prostredí zvyšujúcich sa životných nákladov spotrebiteľov sme sa pridali k tým, ktorí dlhodobo znížia a zastropujú ceny základných potravín a prispejú tak k tlmeniu inflácie. Táto dohoda je dôležitým krokom v boji s rastúcimi cenami potravín, hoci vysokej inflácii nečelia len samotní spotrebitelia ale aj my a naši dodávatelia. Veríme, že týmto spôsobom prispejeme k udržaniu cien na stabilnej úrovni čo najdlhšie obdobie,“ hovorí Ing. Martin Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti LABAŠ s.r.o.

K výberu potravín, ktorých cenu dokážeme zastropovať sme pristupovali maximálne zodpovedne. Vyberali sme predovšetkým základné potraviny spotrebného koša, ktoré naši zákazníci nakupujú najčastejšie. Cieľom bolo obsiahnuť takmer celý tovarový strom, aby zákazník mohol pri každodennom nákupe ušetriť takmer na všetkých položkách. Pre podporu domácej produkcie sme do výberu zahrnuli predovšetkým produkty vyrobené na Slovensku. Výsledkom je zoznam 63 produktov, ktorých cenu na najbližšie 3 mesiace zastropujeme,“ hovorí Martin Kozák.


Zastropovali sme ceny potravín

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?