Blog

Všetky články

Modernizujeme naše skladové priestory

V rámci modernizácie skladových priestorov sme naprojektovali priestor príjmovej haly novými regálovými systémami. Celkovo sa jedná o 3 projekty, z ktorých prvý sme začali realizovať začiatkom októbra, v príjmovej hale číslo 1.

Nové regálové systémy zaručia rýchlejšie zaskladňovanie prijatých položiek, čím následne zrýchlime aj vykládku dodávateľských kamiónov. V rámci dňa tak budeme schopní prijať väčší objem položiek, pretože naše príjmové haly budú rýchlejšie pripravené na ďalšiu vykládku kamiónov.

Regálové systémy zabezpečuje firma STOW, s ktorou sme už úspešne v rámci modernizácie skladových priestorov realizovali niekoľko projektov. Regálový systém v príjmovej hale č. 1 je systém FIFO (first in – first out „prvá paleta dnu – prvá paleta von“). Týmto systémom zaručíme správnosť vydávania záruk tak, aby od nás položky odchádzali v poradí, v akom boli naskladnené. Systém taktiež pomôže zaručiť flexibilitu priestoru, ktorý budeme využívať efektívnejšie.

Výhodou systému je zjednodušenie obsluhy regálového systému, ktorá bude možná vysokozdvižným vozíkom, ktorý v našej spoločnosti používame najčastejšie.

Zjednoduší sa taktiež orientácia v priestore a vyhľadávanie jednotlivých položiek. Zvýši sa bezpečnosť pri práci, pretože všetky palety budú pevne uložené v regále, čím zamedzíme pádom položiek alebo ich poškodeniu tlakom a teda aj prípadným reklamáciám.

Pre rôznorodosť uskladňovaných položiek budú v rámci modernizácie použité viaceré druhy regálových systémov, ako sú napríklad regálový systém PUSH BACK (LIFO) alebo aj klasický vjazdový regál.

Modernizujeme naše skladové priestory
 Blog / Modernizujeme naše skladové priestory - foto
 Blog / Modernizujeme naše skladové priestory - foto

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?