Blog

Všetky články

TO SME MY - Personalista spoločnosti Labaš

Zamestnanci personálneho oddelenia spoločnosti Labaš vedú detailný prehľad o zamestnancoch a brigádnikoch pracujúcich v spoločnosti. Na vedenie tejto podrobnej agendy využívajú systém BarIS, v ktorom dokážu systematicky uchovávať všetky informácie z hľadiska pracovného vzťahu, ako aj osobné informácie jednotlivých zamestnancov. Naše personalistky sú tiež zodpovedné za vedenie administratívy o odpracovaných hodinách, úpravu pracovných zmlúv po povýšení či preložení zamestnancov na iné pozície a vypracovávanie dokumentov spojených s ukončením pracovného pomeru.

Pýtate sa ako vyzerá bežný deň na pozícii personalistky?

Medzi základné povinnosti patrí uvádzanie inzercie pre voľné pracovné pozície, prihlasovanie a odhlasovanie do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne v súlade so zákonom, vedenie agendy týkajúcej sa materských dovoleniek, kontrola personálnych a pracovných údajov, podávanie výkazov a mnoho iných.

Okrem každodenných povinností, ktoré boli spomenuté, majú personalistky na starosti nábor a prijímacie pohovory brigádnikov, ich výber a umiestnenie či procesy týkajúce sa prijímania nových zamestnancov.

Prvý deň nového mesiaca pravidelne venujú tomu, aby naši zamestnanci a brigádnici dostávali správnu výplatu podľa reálnej dochádzky. Úlohou personalistiek je túto dochádzku spracovať, kontrolovať a v prípade nezrovnalostí so Zákonníkom práce chybu opraviť a upozorniť povereného zamestnanca.

Koniec týždňa sa na personálnom oddelení nesie v duchu dôležitej úlohy, zasielania týždenného reportu. Okrem neho vypracúvajú personalistky aj iné priebežné reporty a výkazy určené vedeniu, zúčastňujú sa tiež pravidelných porád, počas ktorých riešia so svojim nadriadeným všetky problémy, na ktoré počas uplynulého mesiaca narazili.

Pracovná pozícia na personálnom oddelení je veľmi zodpovedná, ale aj pestrá a zaujímavá. Počas dňa sú personalistky v styku s rôznymi ľuďmi a ich problémami, čo si vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti a empatie. Za ich prácu im ďakujeme a prajeme veľa síl do ich ďalších pracovných dní!

TO SME MY - Personalista spoločnosti Labaš

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?