Blog

Všetky články

Naši vedúci pracovníci prešli školením Leadership Acamedy

V nedávnej dobe absolvovali vedúci pracovníci našej spoločnosti školenie Leadership Academy, ktorého cieľom bolo zdokonaliť základné kompetencie a činnosti lídra. Toto školenie bolo zamerané na riadenie priorít, delegovanie, motiváciu, efektívnu komunikáciu, riešenie konfliktov, vyjednávanie, dávanie a prijímanie spätnej väzby, hodnotenie ľudí a plánovanie nástupcov.

Hlavnými metódami práce na školení boli individuálne a tímové zadania, tímový koučing a mentoring, samostatné a tímové domáce úlohy. Vďaka nim sa okrem nevyhnutných kompetencií lídra účastníci naučili empaticky vnímať jeden druhého, dávať si vzájomnú konštruktívnu spätnú väzbu, aktívne počúvať a tímovo spolupracovať naprieč divíziami a oddeleniami.

Všetci účastníci demonštrovali vysokú úroveň leadershipu a learning agility (motivácie učiť sa nové veci). Takisto si počas školení vyskúšali v rámci zadaní a prípadových štúdií používanie uvedených kompetencií a demonštrovali snahu uplatniť získané poznatky a zručnosti vo svojej práci lídra v našej spoločnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že takéto školenia sú dôležité pre rozvoj vedúcich pracovníkov a zlepšenie efektivity práce celého tímu. Vedúci pracovníci, ktorí sú dobre pripravení, dokážu lepšie viesť svoj tím, čo sa prejaví na zlepšení výsledkov tímu a v konečnom dôsledku zvýšení spokojnosti našich konečných zákazníkov.

Naša spoločnosť tak preukázala záväzok k rozvoju svojich zamestnancov a ich kariérneho rastu. Ďalšie školenia a programy rozvoja sú rovnako dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti firmy a zvyšovanie kvality práce jej zamestnancov.


Naši vedúci pracovníci prešli školením Leadership Acamedy

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?