Blog

Všetky články

FRESH PLUS KONČÍ s papierovými cenovkami

Do konca roka 2023 plánuje naša sieť supermarketov FRESH Plus nainštalovať digitálne cenovky vo všetkých svojich predajniach. Okrem toho, že ušetríme čas zamestnanom predajní, ušetríme tony papiera ročne.

V dobe rýchlo sa meniacich technológií a dynamicky sa rozvíjajúceho obchodného prostredia je dôležité, aby aj obchodné reťazce udržali krok s trendmi a inováciami. Elektronické cenovky tak prinesú ďalší významný krok smerom k modernizácii.

Elektronické cenovky sú pokročilou technológiou, ktorá nahrádza tradičné papierové cenovky umiestnené na policiach v obchodoch. Namiesto tlačených cenoviek budú naši zamestnanci schopní aktualizovať ceny a informácie o produktoch priamo z centrálneho systému. Tieto zmeny sa automaticky prejavia na elektronických cenovkách, čím sa minimalizuje potreba manuálneho zásahu.

Výhody pre zákazníkov:

Vždy aktuálne a presné informácie: Elektronické cenovky zabezpečia, že zákazníci vždy dostanú aktuálne a presné informácie o cenách a produktoch.

Rýchle a jednoduché zmeny: Zmeny v cenách alebo akciách budú rýchlo implementované a zákazníci budú mať okamžitý prístup k novým cenám bez čakania na aktualizáciu papierových cenoviek.

Lepšia orientácia: Elektronické cenovky môžu obsahovať aj dodatočné informácie, ako je nutričná hodnota, pôvod produktu alebo iné dôležité detaily.

Výhody pre maloobchodnú sieť FRESH Plus:

Úspora času a zdrojov: Elimináciou potreby manuálnej výmeny papierových cenoviek ušetríme značné množstvo času našich zamestnancov.

Flexibilita a dynamika: Elektronické cenovky nám umožnia rýchlo reagovať na zmeny na trhu a prispôsobiť sa novým trendom alebo cenovým stratégiám bez zbytočných oneskorení.

Udržateľnosť: Znížime spotrebu papiera a prispejeme k udržateľnejšiemu obchodnému modelu.

Digitálne cenovky prinášajú veľký prelom v našom podnikaní a sú dôkazom nášho záväzku, prinášať zákazníkom len to najlepšie. Vďaka centrálnemu systému sa všetky úpravy na cenovkách či už ide o cenu, zloženie a ďalšie parametre, upravujú automaticky. Informácie na cenovkách tak budú jednotné a aktuálne vo všetkých predajniach a ušetria zamestnancom stovky hodín práce ročne, nehovoriac o tonách ušetreného papiera“, hovorí Ing. Martin Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti LABAŠ


FRESH PLUS KONČÍ s papierovými cenovkami

Zoznam článkov

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?