Blog

Všetky články

FRESH PLUS KONČÍ s papierovými cenovkami

Do konca prvého štvrťroka 2024 plánuje naša sieť supermarketov FRESH Plus nainštalovať digitálne cenovky vo všetkých svojich predajniach. Okrem toho, že ušetríme čas zamestnanom predajní, ušetríme tony papiera ročne.

V dobe rýchlo sa meniacich technológií a dynamicky sa rozvíjajúceho obchodného prostredia je dôležité, aby aj obchodné reťazce udržali krok s trendmi a inováciami. Elektronické cenovky tak prinesú ďalší významný krok smerom k modernizácii.

Elektronické cenovky sú pokročilou technológiou, ktorá nahrádza tradičné papierové cenovky umiestnené na policiach v obchodoch. Namiesto tlačených cenoviek budú naši zamestnanci schopní aktualizovať ceny a informácie o produktoch priamo z centrálneho systému. Tieto zmeny sa automaticky prejavia na elektronických cenovkách, čím sa minimalizuje potreba manuálneho zásahu.

Výhody pre zákazníkov:

Vždy aktuálne a presné informácie: Elektronické cenovky zabezpečia, že zákazníci vždy dostanú aktuálne a presné informácie o cenách a produktoch.

Rýchle a jednoduché zmeny: Zmeny v cenách alebo akciách budú rýchlo implementované a zákazníci budú mať okamžitý prístup k novým cenám bez čakania na aktualizáciu papierových cenoviek.

Lepšia orientácia: Elektronické cenovky môžu obsahovať aj dodatočné informácie, ako je nutričná hodnota, pôvod produktu alebo iné dôležité detaily.

Výhody pre maloobchodnú sieť FRESH Plus:

Úspora času a zdrojov: Elimináciou potreby manuálnej výmeny papierových cenoviek ušetríme značné množstvo času našich zamestnancov.

Flexibilita a dynamika: Elektronické cenovky nám umožnia rýchlo reagovať na zmeny na trhu a prispôsobiť sa novým trendom alebo cenovým stratégiám bez zbytočných oneskorení.

Udržateľnosť: Znížime spotrebu papiera a prispejeme k udržateľnejšiemu obchodnému modelu.

Digitálne cenovky prinášajú veľký prelom v našom podnikaní a sú dôkazom nášho záväzku, prinášať zákazníkom len to najlepšie. Vďaka centrálnemu systému sa všetky úpravy na cenovkách či už ide o cenu, zloženie a ďalšie parametre, upravujú automaticky. Informácie na cenovkách tak budú jednotné a aktuálne vo všetkých predajniach a ušetria zamestnancom stovky hodín práce ročne, nehovoriac o tonách ušetreného papiera“, hovorí Ing. Martin Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti LABAŠ.


FRESH PLUS KONČÍ s papierovými cenovkami

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?