Blog

Všetky články

Manažér pre pohľadávky

Ďalším kolegom, ktorého náplň práce pre vás v rubrike TO SME MY priblížime, je Manažér pre pohľadávky, ktorý nielenže zastupuje našu spoločnosť Labaš pri styku s odberateľmi, ale jeho kompetencie zahŕňajú aj uzatváranie a podpisovanie zmlúv a predfaktúr.

Medzi každodenné činnosti patriace k tejto pozícii radíme aj kontrolu aktualizácie kreditov a splatností, kontrolu obchodných prípadov či platieb formou predfaktúr.

Mohlo by sa zdať, že manažér pre pohľadávky trávi všetok čas len v kancelárii, ale opak je pravdou. Jeho úlohou je aj osobne navštevovať jednotlivých odberateľov s cieľom kontroly ich prevádzky. V súvislosti so zmluvnými sprostredkovateľmi má manažér pohľadávok na starosti výpočet všetkých potrebných podkladov. Zabezpečuje aj mimoriadne rozvozy nad rámec štandardu a okrem týchto povinností zastupuje našu spoločnosť na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení s obchodnými zástupcami.

Veľkú časť pracovných úloh, ktoré patria k tejto pozícii, môžeme zaradiť do skupiny kontrolných. Manažér pre pohľadávky totiž kontroluje okrem banky aj firemné či dodávateľské neuhradené faktúry po splatnosti, ktoré následne rieši. K jeho povinnostiam patrí okrem spomenutých aj príprava podkladov pre upomienky alebo platobné rozkazy.

Precíznosť a presnosť na prvom mieste

V rámci firemnej štruktúry ide o zodpovednú rolu, ktorá si vyžaduje presnosť a precíznosť. Je to totiž práve manažér pohľadávok, kto stojí za dodržiavaním prísnej finančnej disciplíny v spoločnosti s cieľom efektívneho využitia firemných rezerv, kontroly výdajov a sledovania príjmov spoločnosti zodpovedajúcim všetkým uzatvoreným zmluvám v ich maximálnej hranici s včasnou úhradou.

Sme radi, že túto funkciu zastáva náš kolega Marián Hovan, pre ktorého je presné splnenie úloh prioritou a veríme, že sa mu bude s touto úspešnosťou dariť plniť aj ďalšie úlohy, ktoré mu práca prinesie.


Manažér pre pohľadávky

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?