Blog

Všetky články

Darovanie krvi ako prejav solidarity

Koncom februára sa zamestnanci spoločnosti Labaš stretli v centrále firmy na Textilnej ulici v Košiciach s jedným spoločným cieľom - darovať krv a poskytnúť druhým šancu na život. Táto dobročinná aktivita bola organizovaná v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou a mala za cieľ podporiť a povzbudiť zamestnancov, aby sa stali hrdými darcami krvi.

Do dobrovoľného darovania krvi sa zapojilo celkom 18 zamestnancov. Ich odhodlanie a ochota pomôcť ukázali, že aj malé gestá môžu mať veľký vplyv.

Darovanie krvi je jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov, ako prejaviť solidaritu v praxi. Jeden darca dokáže zachrániť život až trom ľuďom. Preto sme veľmi hrdí na našich zamestnancov, ktorí sa zapojili do tejto aktivity a rozhodli sa pomôcť.

Darovanie krvi nie je len o poskytnutí tekutiny, ale o darovaní nádeje a šance na nový život tým, ktorí to najviac potrebujú. A keď sa takto spojíme ako kolektív, dokážeme dosiahnuť oveľa viac. Vďaka našim zamestnancom sme zanechali trvalú stopu solidarity a nádeje v našom okolí.

Darovanie krvi nie je len aktom dobročinnosti, ale aj prejavom skutočnej ľudskej solidarity. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom za ich obetavosť a odvahu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity, ktoré nám pomôžu urobiť svet lepším.

Darovanie krvi ako prejav solidarity

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?