Blog

Všetky články

Exteriér a interiér predajne

„Pozitívny dojem u zákazníka je do budúcna prínosom pre predajňu!“

Ako môže exteriér a interiér predajne vytvoriť dobrý prvý dojem u zákazníka?

EXTERIÉR PREDAJNE

Exteriér predajne predstavuje hlavnú formu reklamy, pretože propaguje obchod 7 dni v týždni počas celého roka. V priebehu pár sekúnd dokáže upútať pozornosť okoloidúcich. Dôležité je, aby chodci a vodiči už na prvý pohľad pochopili, o aký typ obchodu sa jedná, a aký druh tovaru obchod ponúka.

Špinavé výklady, logo na ktorom nesvietia všetky písmená, zanedbaná omietka, to všetko sú „detaily“, ktoré zákazníkov odrádzajú od návštevy obchodu. Vstup do predajne musí byť za každých okolností reprezentatívny, k čomu pomáhajú polepy výkladov, 3D logá, vývesné tabule či billboardy, ktoré treba umiestniť tak, aby priťahovali oči okoloidúcich.

INTERIÉR PREDAJNE

Interiér predajne, ktorý púta pozornosť zákazníkov, ich motivuje k ďalším návštevám prevádzky.

Prvotný úspech predaja je spojený s jednoduchou orientáciou na predajni. Zákazník sa potrebuje rýchlo zorientovať už pri vstupe do predajne. Dôležitú úlohu zohrávajú nápisy, ktoré označujú rôzne oddelenia a usmerňujú zákazníka v predajni. Všetky nápisy musia byť napísané čitateľným fontom, v dostatočnej veľkosti, aby si ich zákazník rýchlo všimol. Ak je navigácia a orientácia v predajni správna, zákazník sa rád pri nákupe zdrží dlhšie a vzniká šanca, že si kúpi aj tovar, ktorý pôvodne neplánoval.

Vystavený tovar priťahuje pozornosť zákazníkov, preto musí byť vždy čerstvý a čistý. Pozornosť treba venovať aj zariadeniam a materiálom, na ktorých je tovar umiestnený. Všetky prvky musia byť usporiadané tak, aby plnili svoju úlohu zaujať, prilákať a motivovať zákazníkov k nákupu. Obchodník môže práve správnym uložením tovaru zvýšiť predaj, znížiť riziká krádeží a zlepšiť orientáciu zákazníkov.

Keď sa obchodník pozrie na svoje regály, mal by si položiť otázky:

 • Sú v ňom najpredávanejšie produkty?
 • Nie sú tam výrobky, ktoré tam nepatria?
 • Má každý produkt svoj priestor?
 • Majú výrobky prinášajúce profit, zodpovedajúce miesto?
 • Sú výrobky umiestnené tak, aby sa zákazník rýchlo zorientoval?

Rady pre usporiadanie tovaru:

 • Tovar je vhodné dopĺňať do maximálnej kapacity regálu. Cieľom je zaplniť viac priestoru a tým získať väčšiu pozornosť zákazníka.
 • Najbližšie ku zákazníkom by mal byť umiestnený tovar s najbližšou expiráciou.
 • Najziskovejšie produkty treba umiestniť do výšky očí.
 • Zákazníkov je vhodné lákať na zdraviu prospešné potraviny ako ovocie a zeleninu, ktoré je vhodné umiestniť na začiatok prevádzky. Naopak pečivo a iný tovar bežnej spotreby, umiestňujte na koniec predajne, ktorú tak zákazník musí prejsť celú a kúpi si aj tovar, ktorý pôvodne neplánoval.
 • Tovar zaujímavý pre deti je vhodné umiestniť do výšky detských očí, resp. k pokladni.
 • Každej značke treba dať taký podiel vystavenia, ktorý zodpovedá jej podielu na trhu.
 • Vhodné je zvýrazniť tie produkty, u ktorých je potrebné podporiť predaj.
 • Včasným objednávaním treba eliminovať vypredané položky.
 • Tovary je potrebné označovať platnými cenovkami.
 • Akciový tovar je potrebné viditeľne označiť a vystaviť na čelách regálov a uličkách alebo pri pokladni.
 • Poškodený tovar, tovar po expirácii alebo nepredajný tovar je potrebné zo sortimentu odstrániť.
 • Regál je potrebné udržiavať v odporúčanom zložení.

Miesto okolo pokladníc je považované za najreprezentatívnejšie miesto

Pokladničná zóna je miestom posledného kontaktu so zákazníkom. V tejto zóne je obvykle umiestňovaný tovar, ktorý zásadným spôsobom neovplyvní výšku hodnoty nákupu zákazníka, ale vizuálne podnieti túžbu, kúpiť si ho. V prípade, že je potrebné zredukovať množstvo krádeží, za pokladnicu sa umiestňujú drahšie produkty, ako napríklad alkohol. Treba myslieť na to, že práve pri pokladnici vznikajú stovky impulzívnych rozhodnutí denne. Tovar v pokladničnej zóne je preto vhodné priebežne obmieňať a spestrovať. Akékoľvek nedostatky na tomto mieste totiž zákazník vníma veľmi intenzívne.

Na záver netreba zabúdať ani na silu osobného kontaktu so zákazníkom. Detaily, ako sú poďakovanie za nákup, úsmev, informácie o novom tovare, podanie letáku atď. motivujú zákazníkov k ďalšej návšteve a zanechávajú v nich pozitívny dojem z nákupu.


Exteriér a interiér predajne

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?