Blog

Všetky články

POMÁHAŤ JE ŠUPA!

V mesiaci október prebieha na našich predajniach FRESH Plus charitatívna kampaň "POMÁHAŤ JE ŠUPA", ktorej cieľom je pomôcť Nadácii DEDO s financovaním projektu Starostlivé bývanie. Na túto tému sme sa rozprávali s Alenou Vachnovou, Development Managerom Nadácie DEDO a Miroslavom Labašom ml., PR riaditeľom spoločnosti LABAŠ / FRESH Plus.

AV: Ako vznikla myšlienka kampane POMÁHAŤ JE ŠUPA!? Prečo ste sa rozhodli požiadať o spoluprácu práve spoločnosť FRESH?

Táto spolupráca sa tvorila už dlhšie. Spoločnosť LABAŠ, s. r. o. dlhodobo podporovala spoluprácu medzi organizáciami Úsmev ako dar a Nadáciou DeDo, ktorá sa dlhodobo venuje rodinám v kríze. Spolupráca naozaj prebiehala niekoľko rokov. Bolo to asi v rokoch 2017 – 2018, keď som študovala v zahraničí a venovala som sa cause marketingu a cause brandingu. A vtedy sme s pánom Drábom, mojím kolegom a členom správnej rady Nadácie DeDo, veľa diskutovali o tom, ako rozvinúť možnosti spolupráce. Už vtedy pán Dráb veľmi intenzívne komunikoval s pánom Labašom. V diskusii sme všetci spoločne prišli na to, že by sme radi vytvorili kampaň, v ktorej by sme oslovili priamo zákazníkov spoločnosti LABAŠ, zákazníkov supermarketov FRESH Plus. Tento proces sa začal postupne tvoriť. Takto sme prišli až do momentu, keď nám na stole stojí kampaň POMÁHAŤ JE ŠUPA!

ML: Čo bolo pre vás hlavným dôvodom byť súčasťou tejto kampane?

Súhlasím, že za tým boli roky overenej spolupráce. Už dávnejšie som nadviazal kontakt s Nadáciou DeDo a s Nadáciou Úsmev ako dar cez pána Drába, s ktorým sa dlhé roky poznáme. Do tohto projektu pomoci Nadácii DeDo sme sa rozhodli zapojiť práve preto, lebo má regionálny charakter a konkrétny účel. Vyzbieranou čiastkou prispejeme na vybudovanie sociálnych bytov v Šaci, kde sa nachádza aj naša predajňa. Ide teda o konkrétnosť a dôveru skrz dlhoročnú spoluprácu.

AV: Viete dnes povedať, aké sú Vaše očakávania od tejto kampane a kam peniaze poputujú?

Pre nás je práve regionálny koncept spolupráce veľmi zaujímavý. Sme organizácia, ktorá pôsobí na celom Slovensku, ale gro aktivít máme tu, na východe Slovenska. Pre nás je existencia tejto kampane niečo, čo je už samo o sebe výnimočná skúsenosť a niečo, čo je úplne jedinečné v tomto kontexte na trhu. Financie, ktoré sa vyzbierajú, pôjdu na podporu projektu Starostlivé bývanie, ktorý vychádza z konceptu Housing First. Ten je založený na fakte, že rodiny, ktoré sú v núdzi a ohrozené bezdomovectvom, dostávajú hneď stabilné bývanie a k tomu na mieru šitú odbornú podporu. Je to jedinečný koncept na východe Slovenska a možno aj na celom Slovensku, keďže sme pravdepodobne na Slovensku jediní, ktorí Housing First prístup uplatňujeme pri práci s rodinami. V tomto je jedinečné aj to, že máme hneď takéhoto partnera pre spoluprácu. ☺ Financie teda pôjdu do bývania, konkrétne do tvorby alebo získania bývania pre rodiny a do odbornej pomoci rodinám s cieľom, aby si to bývanie udržali.

AV: Viete kvantifikovať, aké sú náklady na vybudovanie jedného bytu?

Čo sa týka vybudovania jedného bytu (v závislosti od jeho veľkosti), pohybujeme sa v priemere okolo 50-tisíc eur. Čo je však veľmi zaujímavé, v niektorých z tých bytov bývajú rodiny s deťmi, napr. aj rodina s piatimi deťmi, ktoré boli predtým v detskom domove. Pritom pobyt takýchto detí v detskom domove stojí štát ročne až 75-tisíc eur. Vytvorením sociálneho nájomného bytu, kde rodina môže žiť dlhodobo, už teraz každý rok šetríme štátu 75-tisíc eur. Nehovoriac o kvalite života rodiny, ktorá môže byť spolu, deti sú so svojimi rodičmi, všetko funguje normálne a štandardne. To je zásadná pridaná hodnota a úspech, mimo úsporných efektov.

AV: Sú aj ďalšie oblasti, ktorým sa v nadácii venujete?

Starostlivé bývanie je jedna z dvoch kľúčových rozvojových aktivít Nadácie DeDo. Druhá oblasť je sociálne podnikanie. Tu sa venujeme rozvoju projektu Dorka bags, ktorý má za cieľ zamestnávať rodičov (najmä mamy) z ohrozených rodín a prioritne rodičov, ktorí žijú v našich krízových centrách Dorka.

ML: Spoločnosť FRESH pomáha pri rôznych projektoch v rámci komunít alebo akcií v našom regióne. Je táto spolupráca zatiaľ najväčšou, akú ste realizovali? Akými všetkými kanálmi ju propagujete?

Táto spolupráca je najväčšou priamou participáciou na dobročinnom projekte v našej histórii. Propagujeme ju cez všetky naše dostupné mediálne kanály, ako sú billboardy, rôzne vybavenia interiéru predajne - áčkové stojany, magnetické reklamné plochy, woblery, cenovky. Celú reklamnú kampaň sme dostali do košického regionálneho rádia, do našich sociálnych médií, na náš web a tiež sme využili newsletter, v ktorom máme v databáze asi 30-tisíc našich zákazníkov. Záber je naozaj široký a dúfame, že sa nám túto kampaň podarí dostať do povedomia ľudí čo najviac. Mne osobne sa najviac páči práve ten crowdfoundingový rozmer – čím viac ľudí sa zapojí, aj keď len nejakou troškou, tým viac peňazí sa vyzbiera. Aj preto sme zvolili banány ako nosný produkt, cez ktorý komunikujeme kampaň, pretože sú jedným z našich najpredávanejších artiklom. Šli sme takou cestou, že sme chceli vyzbierať naozaj úprimne čo najviac. Chceme naozaj vyzbierať čo najviac peňazí aj za veľkej pomoci našich zákazníkov.

ML: Aký je mechanizmus celej kampane?

Mechanizmus je veľmi jednoduchý. Spoločnosť LABAŠ, ktorá prevádzkuje supermarkety FRESH Plus, venuje 10 % z maloobchodnej ceny banánov predaných v októbri v supermarketoch FRESH Plus darovacou zmluvou Nadácii Dedo.

AV: Aké sú plány do budúcnosti, aké projekty má Nadácia DeDo pripravené?

Nadácia Dedo nie je nová nadácia, fungujeme už 22 rokov a sme na to veľmi hrdí. Čo sa nám (kolegom a zakladateľom nadácie) podarilo za celé to obdobie je, že každý z projektov nadácie bol nejakým spôsobom inovatívny a zmenil spôsob, akým sa pomáha rodinám v ohrození. Napríklad centrá Dorka boli prvé centrá svojho druhu, ktoré dokázali prijať rodinu v kríze ako celok, nielen napríklad mamu s deťmi, ale deti s obidvoma rodičmi. Dnes je to už bežný štandard, ale pred 10 – 11 rokmi to bolo niečo výnimočné. Rovnako vnímame sociálne nájomné bývanie s odbornými podpornými službami. Je to na Slovensku nový prístup, v zahraničí dlhodobo odskúšaný a úspešný, ktorým chceme dosiahnuť zmenu a vytvoriť týmto pilotným projektom dobrú prax ako základ pre zásadnú zmenu smerujúcu k riešeniu bytovej núdze rodín. Zaujímavé je, že pri pilotných projektoch je náročné získať verejné financovanie, ktoré sa viac využíva na financovanie osvedčených služieb, a preto je pre nás nevyhnutné hľadať partnerov, ktorí sú ochotní s nami ísť do nových typov aktivít, ktoré by sme chceli odskúšať. Ak budeme mať dobré výsledky, čo verím, že budeme mať, tak potom môžeme hovoriť o tom, že budeme tieto aktivity rozširovať po celom Slovensku, lebo cieľom sociálneho nájomného bývania nie je len pomáhať rodine, ale ukončovať ich bezdomovectvo. To znamená ukončiť negatívny stav, dať rodine trvalý dlhodobý bezpečný domov, za ktorý si platí primeraný nájom, a tiež odbornú podporu šitú na mieru rodiny. Veľmi výnimočný je práve rozsah tej podpory, ktorú poskytujeme, lebo v našom tíme máme už dnes sociálnu pracovníčku, ale aj zdravotníčku a právničku. To znamená, že ak má rodina komplexné problémy, čo väčšinou má, tak vieme s jedným tímom pomôcť v rôznych oblastiach a na jednom mieste. Tie rodiny sú veľmi rôznorodé, od jednorodičovských až po viacgeneračné, takže s týmto všetkým máme skúsenosť.

ML: Môžeme teda toto spojenie chápať ako dlhodobé, budete s Nadáciou DeDo spolupracovať na projektoch aj v budúcnosti?

Ja by som veľmi rád pokračoval aj v budúcnosti a beriem to ako náš nultý ročník vo väčšej kampani. Samozrejme, máme už nejaké koncepty a nápady aj na budúcoročnú spoluprácu, akým smerom to rozvíjať. Pre mňa, ako pracovníka na marketingovom oddelení, je to aj z hľadiska komunikácie našej spoločnosti veľmi zaujímavé a som rád, že tu vieme aplikovať našu kreativitu a nájsť zaujímavé a vtipné riešenia.

Pred Medzinárodným maratónom mieru sa konala výstava Expo MMM, kde sme ako partner podujatia prezentovali svoje služby a produkty. Naším cieľom bolo zviditeľniť túto kampaň medzi ľuďmi a priamo vyzbierať nejaké peniažky. Tam sme sa už prvýkrát stretli s pozitívnymi ohlasmi. Ľudia o kampani vedeli, zaujímal ich mechanizmus, zapojenie predajní a milým prekvapením bolo, že aj rôzni zahraniční návštevníci boli z našej kampane nadšení. Kreatívny vizuál a myšlienka kampane, že rodina by mala byť spolu, sú veľmi pútavé. My sme mali pracovný názov tohto projektu Zdravšia rodina, lebo je to v podstate pravda, že ak je rodina pokope, tak je zdravšia. Keď sú rodičia na ulici a deti vyrastajú v detskom domove, už tam niečo chýba. Ja to tak beriem, že kde sa robí niečo poctivo od začiatku, dá sa nájsť omnoho viac pozitív, ako keď sa robí niečo prvoplánovo.

AV: Blíži sa koniec roka, postupne bilancujeme, ako by ste tento rok z pohľadu nadácie zhodnotili a čo si prajete do toho budúceho?

Pre Nadáciu DeDo je toto veľmi silný rok zmien. Nadácia doteraz nebola známa svojím menom, skôr svojimi projektmi. Ľudia poznajú centrá Dorka, možno sa teraz niečo postupne dozvedajú o Vincentíne v Šaci (projekt sociálneho nájomného bývania), ale nepoznajú partnera, ktorý je za tým. Takže si veľmi vážime, že aj prostredníctvom tejto spolupráce sa povedomie o Nadácii Dedo zvýši. Máme úprimne ambíciu byť organizáciou, ktorá hľadá a nachádza recepty na to, ako reálne pomáhať rodinám v núdzi a ako ukončovať ťaživú situáciu bezdomovectva. Ja nadácii prajem, aby sme stále mali v sebe entuziazmus a prinášali inovácie a aby reálne to, s čím prichádzame, pomáhalo klientom, pretože to je náš cieľ. Aby boli rodiny spolu a mali bezpečný domov.

ML: Spýtam sa i vás, ako hodnotíte tento rok a čo si prajete do nastávajúceho?

U nás sme tohto roku prešli reorganizáciou v rámci spoločnosti a postupne začíname robiť aktivity na podporu našej značky viac koncepčne. Doteraz to bolo dosť nárazové, prišla žiadosť, niekto sa na to pozrel, vyhodnotilo sa to. V podstate ad hoc, ale nerozvíjali sme sa týmto charitatívnym smerom cielene. V budúcom roku by sme sa chceli zamerať hlavne na prípravu ucelených kampaní s nejakým hlbším významom a synergickým efektom. Chceme priniesť benefity pre ľudí, ktorým sa pomáha, pre organizácie, ktoré pomáhajú, pre nás a pre zákazníkov. Aby sme dokázali zapojiť čo najviac tém do celého zmyslu pomáhania.

AV/ML: Na záver vzájomné prianie, Vás, p. Vachnová, poprosíme pre spoločnosť FRESH a Vás, p. Labaš, pre Nadáciu DeDo.

ML: Je to možno oxymoron, ale prajem Vám, aby ste nemali komu pomáhať. AV: Som presvedčená, že predajne Fresh Plus, ktoré prichádzajú do regiónu, najmä v menších mestách, postupne menia spôsob nakupovania a prinášajú ponuku zdravších potravín. Okrem toho, že prinášajú nové tovary a zameriavavajú sa aj na edukáciu zákazníka, že sa dá stravovať aj zdravšie.. Tieto predajne sú zároveň aj nositeľmi pracovných miest, takže ja vám želám, aby ste sa rozširovali, aby sa vám to darilo v rozširovaní tejto myšlienky prostredníctvom vašich predajní.


Zdroj: https://www.freshobchod.sk/clanky/pomahat-je-supa

POMÁHAŤ JE ŠUPA!
 Blog / POMÁHAŤ JE ŠUPA!  - foto
 Blog / POMÁHAŤ JE ŠUPA!  - foto
 Blog / POMÁHAŤ JE ŠUPA!  - foto
 Blog / POMÁHAŤ JE ŠUPA!  - foto

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?