Blog

Všetky články

Hodnoty nákupov sa od 01.07.2022 začnú zaokrúhľovať

Mincí v peňaženke budeme nosiť menej, predovšetkým tých najmenších. O obmedzení používania jedno a dvojcentových mincí prostredníctvom zaokrúhľovania platieb za nákupy v hotovosti, rozhodli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Z obehu sa však úplne nestratia, len sa budú menej používať.

Začiatkom novembra 2021 bola parlamentom schválená novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Pôvodne sa účinnosť zákona navrhovala už od 01. januára 2022, avšak parlamentný finančný výbor schválil pozmeňujúci návrh, ktorý účinnosť posunul o pol roka. Zaokrúhľovaním nákupov sa obmedzí obeh jedno a dvojcentových mincí.

Jednocentové a dvojcentové mince však naďalej zostanú zákonným platidlom.

Ako bude zaokrúhľovanie prebiehať?

  • Zaokrúhľovať sa nebude každá položka nákupu.
  • Zaokrúhľovať sa bude až výsledná suma celého nákupu pri pokladni, pokiaľ bude nákup platený v hotovosti.
  • Pri platbe kartou alebo stravnými lístkami sa suma nákupu zaokrúhľovať nebude.

S myšlienkou obmedzovania používania najmenších centoviek prišiel Zväz obchodu SR. Ten upozorňoval, že obchodníkov zaťažuje manipulácia s týmito mincami a ich odovzdávanie do komerčných bánk spôsobuje vysoké náklady. Úspora pre banky či obchodníkov by pri zaokrúhľovaní cien mohla dosiahnuť 15 – 20 % z celkových nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spracovanie.

Podľa prieskumu Eurobarometra sú tri štvrtiny opýtaných obyvateľov Slovenska (74 %) za zrušenie najmenších euromincí. Dokonca až 88 % z nich tvrdí, že „najotravnejšou“ mincou je jednocentovka. V oboch údajoch sme vysoko nad úrovňou krajín eurozóny. Podobné rozhodnutie o obmedzení používania jedno a dvojcentových mincí sa už realizuje v Taliansku, Belgicku, Holandsku, Írsku a Fínsku.

Bude zaokrúhľovanie znamenať zdražovanie pre spotrebiteľov?

  • Podľa analýz NBS by straty pri zaokrúhľovaní nákupu nemali byť vyššie ako dva centy za mesiac. Jedným nákupom síce spotrebiteľ stratí, druhým zas získa.

Ako sa bude zaokrúhľovať pri platbe v hotovosti?

  • Ak sa suma bude končiť 1 alebo 2 centami, cena sa zaokrúhli nadol
  • Ak sa suma bude končiť 3 až 7 centami, cena sa zaokrúhli na 5 centov
  • Ak sa suma bude končiť 8 alebo 9 centami, cena sa zaokrúhli nahor

Hodnoty nákupov sa od 01.07.2022 začnú zaokrúhľovať

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?