Blog

Všetky články

Zdola hore - Daniela Trojčáková

Jedna z prvých desiatich zamestnancov

Ďalší príbeh z rubriky Zdola hore venujeme našej kolegyni Daniele Trojčákovej, ktorá pre spoločnosť Labaš začala pracovať už v roku 1995, kedy sa stala jednou z prvých desiatich zamestnancov.

Stala sa tak členkou skôr rodinného kruhu než pracovného tímu. Jej vtedajšia pozícia fakturantky zahŕňala najmä spracovanie objednávok od zákazníkov. Neskôr začala pracovať na novovytvorenom oddelení vybavovania reklamácií zákazníkov, z ktorého postúpila na pozíciu asistentky vedúceho. Do jej povinností tak pribudli aj dodávateľské reklamácie. Momentálne pôsobí vo firme Labaš ako vedúca oddelenia reklamácií.

Sama tvrdí, že každá z týchto pozícií ju naučila niečo nové a na každej sa snažila robiť svoju prácu čo najlepšie a najefektívnejšie. Svoje povinnosti navyše nikdy nebrala ako nutnú povinnosť, vždy si dokázala nájsť niečo, čo ju zaujalo a rada sa priučila niečomu novému.

Pri otázke na to, aké predpoklady by mal spĺňať dobrý zamestnanec znela Danielina odpoveď jasne:

„Dobrý zamestnanec by mal byť pracovitý, lojálny, schopný riešiť vzniknuté problémy, byť nekonfliktný a plniť si svoje pracovné povinnosti. Na zamestnancoch oddelenia si vážim to, že si vedia pri práci vzájomne pomáhať.“

A čo súkromie?

V zimných mesiacoch trávi voľný čas najradšej na svahu, chvíle po práci zas venuje čítaniu kníh. Napĺňajú ju aj akékoľvek kreatívne činnosti od aranžovania jedál až po plienkové torty.
...

Tým, ktorí by sa tiež radi stali úspešnými manažérmi, odkazuje, aby dobre poznali spoločnosť a jej vízie. Dobrý manažér by podľa nej mal byť pre zamestnancov inšpiráciou, motivovať ich, no zároveň vedieť vypočuť a pracovať s nimi.

A aké je ponaučenie z jej doterajšej kariéry?

„Pri práci je najdôležitejšia správna komunikácia, bez nej sa problém nevyrieši.“

V zimných mesiacoch trávi voľný čas najradšej na svahu, chvíle po práci zas venuje čítaniu kníh. Napĺňajú ju aj akékoľvek kreatívne činnosti od aranžovania, cez jedlé až po plienkové torty.

Tým, ktorí by sa tiež radi stali úspešnými manažérmi, odkazuje, aby dobre poznali spoločnosť a jej vízie. Dobrý manažér by podľa nej mal byť pre zamestnancov inšpiráciou, motivovať ich, no zároveň vedieť vypočuť a pracovať s nimi.

A aké je ponaučenie z jej doterajšej kariéry?

„Pri práci je najdôležitejšia správna komunikácia, bez nej sa problém nevyrieši.“

Zdola hore - Daniela Trojčáková

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?