Blog

Všetky články

Vedúci správy nehnuteľností

V pravidelnej rubrike TO SME MY si tentokrát predstavíme nášho kolegu, ktorý je zodpovedný za všetky nehnuteľnosti patriace našej spoločnosti. Ak vás bližšie zaujíma, čo všetko zahŕňa práca na tejto pozícii, čítajte ďalej. ..

Tak, ako vyplýva z názvu pracovnej pozície, základnou úlohou vedúceho je dozeranie na správu všetkých našich budov a pozemkov. Okrem toho je však vedúci správy nehnuteľností zodpovedný za množstvo iných čiastkových úloh, medzi ktoré radíme aj dozeranie na údržbu a upratovanie všetkých budov, poskytovanie technickej podpory počas procesu výstavby či poskytovanie analýz pozemkov, o ktorých kúpu máme záujem.

Je to naozaj len o správe nehnuteľností?

Vedúci správy nehnuteľností musí mať v malíčku aj manažérske schopnosti, ktoré mu pomáhajú zvládať riadenie personálu na jeho oddelení. K jeho zodpovednostiam spadajú aj komerčné priestory nachádzajúce sa v našich obchodných centrách, do ktorých vyhľadáva nájomníkov, a to buď osobne alebo prostredníctvom nášho webu venujúcemu sa realitám, prípadne prostredníctvom realitných agentov zastupujúcich našu spoločnosť. S nájomníkmi následne uzatvára zmluvy, dohliada na správnu výšku mesačného nájmu a úhradu mesačných zálohových platieb. Rieši tiež prípadné omeškania pri platení nájmu alebo hľadá riešenia s nájomníkmi, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu plniť dohodnuté pravidlá.

Okrem toho je zodpovedný aj za dodávky plynu, elektriny a iných služieb v čo najnižších cenách a má pod palcom aj správu fotovoltaických elektrární, ktoré vlastníme.

Spolupráca s investičným a ekonomickým oddelením

Vedúci správy nehnuteľností pracuje v úzkom kontakte s vedúcim investičného oddelenia alebo ekonomickou divíziou v oblasti všetkých záležitostí týkajúcich sa nehnuteľností našej spoločnosti. Je zodpovedný aj za sledovanie záručných lehôt a zabezpečenie kontroly v dostatočnom čase pred uplynutím záručnej lehoty vykonaných investícií a pravidelné vykonávanie kontrol technických zariadení výroby tepla, chladu a vetrania priestorov a ich údržby. ...

Súhrn spomenutých pracovných činností napovedá, že ide o zodpovednú prácu, v ktorej musí mať náš kolega Ing. Marek Bene všetko pod kontrolou pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho spravovania nehnuteľností s minimom problémov.

Práve vďaka jeho kontinuálnej práci funguje všetko tak, ako má a my sme radi, že je súčasťou nášho tímu a svoje skúsenosti odovzdáva v prospech rastu našej spoločnosti. :)

Vedúci správy nehnuteľností

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?