Blog

Všetky články

30. výročie sme oslávili veľkolepo koncertom IMT SMILE

Pred 30 rokmi začínal Miroslav Labaš doma s predsavzatím - zarobiť do roka svoj prvý milión slovenských korún a z garáže rodinného domu napokon vytiahol svoju firmu až medzi najväčších obchodníkov s potravinami na Slovensku.

Tento úspech, zhrnutý do jednej vety sme oslávili spolu s najväčšími odberateľmi rautom v hoteli Yasmin a následne spolu aj so zamestnancami a dodávateľmi na koncerte IMT SMILE.

Oslava významného výročia našej spoločnosti sa začala vo štvrtok 16.11.2023 o 16:30. Atmosféru už hneď na začiatku dotvárala hra cimbalovky, ktorá svojou melódiou vytvorila príjemné prostredie pre významných hostí, ako sú naši odberatelia. Mnohí z nich s nami spolupracujú od našich začiatkov, preto sme okrem samotného výročia oslavovali aj tieto výnimočné partnerstvá.

Otvorenie celého večera zahájil príhovorom výkonný riaditeľ našej spoločnosti – Ing. Martin Kozák, ktorý všetkých hostí privítal a vyzdvihol dôležitosť tohto významného okamihu. Raut v reštaurácii pokračoval za sprievodu cimbalovky a hostia sa zhodli na tom, že pri takejto hudbe im chutí ešte viac.

Podvečer sme sa so všetkými pozvanými hosťami presunuli do Kunsthalle. Vďaka prestížnemu titulu, ktorý Košice získali v roku 2013 a mohli sa nazývať Európskym hlavným mestom kultúry sa zo schátranej budovy starej krytej plavárne na Rumanovej ulici stal jedinečný polyfunkčný priestor určený súčasnému umeniu. Preto sme na ďalšie pokračovanie oslavy nemohli vybrať vhodnejšie miesto.

Kunsthalle sa v priebehu hodiny zaplnil smiechom a veselými rozhovormi. Atmosféra bola plná pozitívnej energie, pretože sme spoločne oslavovali nielen 30 rokov nášho úspechu, ale aj vzájomné partnerstvo a oddanosť všetkých, ktorí stáli pri našej spoločnosti.

Okrem odberateľov a najväčších dodávateľov sa k oslave pripojili aj zamestnanci spoločnosti, ktorí výraznou mierou prispievajú k úspechom spoločnosti.

Po slávnostnom privítaní sme prešli k odovzdaniu hlavných cien našej súťaže, ktorá prebiehala v 7 veľkoobchodných magazínoch. Dvaja šťastlivci opustili Kunsthalle so splneným snom v podobe nových osobných automobilov.

Žrebovanie tomboly, do ktorej sa mohli zapojiť naši zamestnanci, pridalo do oslavy prvok napätia a očakávania. Ceny, ktoré sme rozdávali boli symbolickým prejavom našej vďačnosti za ich oddanosť a každodenné nasadenie.

Vrcholom večera bol súkromný koncert kapely IMT SMILE, ktorá svojou energiou nakazila každého.

Po skvelom výkone kapely si naši hostia vychutnávali raut a príjemné rozhovory. Saxofonista Gapa s DJ vytvorili vo VIP zóne skvelú atmosféru a tanečnému rytmu odolal len málokto.

Oslava 30. výročia bola nielen pripomienkou minulosti, ale aj sľubom do budúcnosti. Tešíme sa na ďalšie roky spolupráce, inovácií a úspechov, ktoré nás čakajú. Ďakujeme vám všetkým za vašu podporu a za to, že ste boli s nami pri tejto úžasnej ceste!


30. výročie sme oslávili veľkolepo koncertom IMT SMILE

Zoznam článkov

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zakladáme si na hodnotách spoločenskej zodpovednosti a nebojíme sa prekračovať hranice

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Zaži východ ako sa patrí! Naši kolegovia ho zažili počas 100 km dlhej trate

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?