Spoločenská zodpovednosť

Podporujeme

Neziskové a charitatívne
organizácie

Spoločnosť LABAŠ, s.r.o. sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti aktívne zapája predovšetkým do podpory neziskových a charitatívných organizácií, ktoré pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným deťom, matkám, rodinám aj jednotlivcom.

Medzi organizácie s ktorými dlhodobo spolupracujeme patrí Úsmev ako dar, Oáza nádeje, Arcidiecézna charita Košice, Nadácia Dedo, Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a mnoho ďalších.

Ochrana
životného prostredia

Ďalšou z oblastí nášho záujmu je životné prostredie a hľadanie spôsobov ako minimalizovať dopady nášho podnikania na prírodu. Preto naše prevádzky neustále inovujeme a implementujeme riešenia s prihliadnutím na ich environmentálne benefity.

Využívame uzatváracie chladiarenske vytríny. LED osvetlenia, rekuperačné tepelné jednotky a fotovoltaické panely na prevádzkach, ktoré umožňujú ich inštaláciu.

Podpora
voľnočasových aktivít

Tretím pilierom našej CSR politiky je podpora voľnočasových aktivít našich zamestnancov. Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom možnosť získať príspevok pre subjekt / organizáciu, ktorý je oprávnený prijímať asignačnú daň (2%), ak je náš zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník jej členom.

Vzťahuje sa to aj na krúžky a športové kluby, ktorých členmi sú deti našich zamestnancov.


Vybraní pravidelní partneri

Nadácia DEDO
Arcidiecézna charita Košice
OÁZA - Nádej pre nový život
Úsmev ako dar
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov