055/7832 777 | 0902 990 948

Obchodný tím

Tibor Molnár

molnar@labas.sk
+421904064175

Banskobystrický kraj

Richard Orlický

orlicky@labas.sk
+421904064213

Bratislavský kraj

Vladimír Bandurič

banduric@labas.sk
+421902998903

Košický kraj (Michalovce, Sobrance, Trebišov)

Jozef Liška

liska@labas.sk
+421902998906

Prešovský kraj (Kežmarok, Poprad, Levoča), Žilinský kraj (Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok ), Košický kraj (Spišská Nová Ves)

Denis Kubinec

kubinec@labas.sk
+421915820151

Nitrianský a Banskobystrický kraj

Štefánia Lukáčová

slukacova@labas.sk
+421902990923

Košický kraj - Rožňava a okolie

Viera Nožková

noskova@labas.sk
+421902998956

Košice, Moldava nad Bodvou

Otto Burcsák

burcsak@labas.sk
+421902998960

Košický kraj( Trebišov, Čierna n/Tisou, Veľké Kapušany, Slovenské Nové Mesto, Streda nad Bodrogom)

Martin Tkáč

tkac@labas.sk
+421902998914

Prešovský kraj (Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov,Sabinov, Stará Ľubovňa)

Peter Cár

car@labas.sk
+421902998919

Košice, Košice okolie

Michal Bartoš

bartos@labas.sk
+421911021465

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

Beáta Klimiková

klimikova@labas.sk
+421904064190

Žilinský kraj

Dušan Bally

bally@labas.sk
+421902998901

Košice okolie

Eva Sopková

sopkova@labas.sk
+421902998979

Prešov okolie, Košice okolie

Ing. Martin Uhliar

uhliar@labas.sk
0902990969

Žilinský a Banskobystrický kraj

Ivana Vetráková

vetrakova@labas.sk
+421902998929

Banskobystrický kraj

Aleš Konečný

konecny@labas.sk
+421902980526

Nitriansky kraj