Súťaž

Nákupy, ktoré vyhrávajú

Súťaž
Súťaž

Milí zákazníci, nezmeškajte jedinečnú možnosť vyhrať 14 hodnotných cien a zapojte sa do žrebovania o hlavnú cenu Hyundai Tucson. Nakupujte v LABAŠ magazínoch č. 13 - 19, vyberajte produkty zo súťažných strán a vyhrajte kľúče od hlavnej výhry.

Súťaž bude zverejnená vo veľkoobchodných magazínoch LABAŠ č. 13 – 19, teda spolu 7ks magazínov s časovou pôsobnosťou 14 dní, pričom v každom magazíne budú zverejnené súťažné strany s jednotlivými produktmi –14 výrobkov od 14 dodávateľov organizátora. Zakúpením minimálne 12 výrobkov zo súťažných strán sa odberateľ stáva účastníkom súťaže s možnosťou stať sa výhercom jednotlivých vecných cien a taktiež hlavnej ceny, ktorou je osobný automobil. Na účely tejto súťaže sa „odberateľom“ rozumie každé miesto dodania 12 súťažných produktov.

Jedna právnická alebo fyzická osoba tak môže byť do žrebovania zaradená aj viackrát, a to práve v závislosti od počtu miest dodania týchto výrobkov. Zoznam výhercov bude uverejnený na stránke www.labas.sk do 1 pracovného dňa od doručenia overených výsledkov žrebovania súťaže z každého magazínu Labaš. Organizátorom súťaže je spoločnosť LABAŠ s.r.o. so sídlom Textilná 1, 040 12 Košice. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berie na vedomie úplné znenie pravidiel súťaže dostupných na webe organizátora.

Dokumenty na stiahnutie: