Blog

Rady a tipy

Ako motivovať a odmeňovať zamestnancov v maloobchode?

Je škoda venovať čas zaškoľovaniu zamestnancov a pritom nepodchytiť ich vnútornú motiváciu. Jednou z najväčších chýb je, keď predajca svoju prácu považuje len za dočasnú a preto mu často nezáleží na výkone.

Správne nastavený odmeňovací systém tak dokáže zvýšiť tržby a zisk maloobchodnej prevádzky. Prinášame pre Vás zopár praktických tipov pre nastavenie odmeňovacieho systému, ktorý bude zamestnancov motivovať a majiteľovi predajne prinášať úžitok.

Len sledovanie tržieb v maloobchode nestačí

Mnohí maloobchodníci na Slovensku stále odmeňujú zamestnancov len na základe získaných tržieb. Ak však podnikateľ pracuje len s údajom tržieb, môže sa stať, že jeho zamestnanec stratí motiváciu v okamihu, keď požadovanú hranicu tržieb dosiahne.

Taktiež ak do predajne chodí málo zákazníkov, predavač nemá možnosť dosahovať stanovené tržby.

Malí a strední podnikatelia by preto mali zohľadňovať aj to, koľkých zákazníkov predavač obslúžil. To znamená, že aj keď zamestnanec nesplní plán tržieb, ale obslúži veľké percento došlých zákazníkov, mal by byť za to odmenený.

Okrem tržieb by maloobchodníci mali sledovať aj ďalšie ukazovatele, ako napríklad, či predavač ponúka aj kvalitnejšie a drahšie produkty alebo to, v akej hodnote sa snaží zákazníkovi tovar predať. Motivačný systém by mal sledovať plán tržieb, počet obslúžených zákazníkov, sumu priemerného nákupu, počet položiek na účtenke, výšku marže.

Vzdelávanie zamestnancov a mystery shopping

Popri sledovaní dát je dôležité samotné vzdelávanie zamestnancov, napríklad formou dostupných školení. Maloobchodníkom pomáha aj mystery shopping. Táto technika pochádza z USA a slúži na získanie vierohodných informácií potrebných pre porovnanie kvality služieb obchodu v porovnaní s konkurenciou. Je založená na fiktívnom zákazníkovi, ktorého úlohou je predstierať nákup produktov a všímať si detaily celého nákupu. Tento človek sa navonok nelíši od bežného zákazníka. Odlišnosťou je len fakt, že počas celého nákupu dáva mystery shopper pozor na to, čo by sa mohlo v obchode zdokonaliť. Mystery shopping je sofistikovaná metóda kontroly jednak vlastného obchodu a taktiež situácie na trhu. Umožňuje detailne prejsť nákupným procesom zákazníka a tým zároveň preveriť ochotu, prívetivosť a odbornosť personálu.

Spôsoby ako motivovať zamestnancov v maloobchode

Finančná odmena

Finančná motivácia je bežne považovaná za najúčinnejšiu. Pozor si treba dať na vhodne nastavený odmeňovací systém, ktorí bude zamestnancov motivovať a nie naopak.

Zvyšovanie kompetencií

Zamestnanec, ktorý má možnosť ovplyvniť svoju prácu z nej má väčšie uspokojenie ako zamestnanec, ktorý všetko dostáva príkazom.

Štýl riadenia

Vhodne definovaný a zvolený štýl riadenia umožňuje najúspešnejšie využitie potenciálu všetkých zamestnancov maloobchodnej prevádzky.

Informovanosť

Keď si pracovník uvedomuje účel svojej práce, keď vie, aký výstup má pripraviť, od koho môže očakávať radu alebo pomoc, dokáže svoju prácu robiť dobre. Pokiaľ má zamestnanec dobrý vnútorný pocit a dostane kladnú spätnú väzbu od svojho okolia, robí svoju prácu rád. Netreba preto zabúdať na ľudský kontakt vedúceho pracovníka s podriadeným, pravidelne ho informovať o zmenách v podniku alebo o ďalších plánoch.

Ak chce podnikateľ udržať vysokú motiváciu, lojalitu svojich zamestnancov a znížiť fluktuáciu, je nevyhnutné vytvoriť účinný motivačný systém, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať. Pretože raz vytvorený motivačný systém v žiadnom podniku nevydrží naveky.


Ako motivovať a odmeňovať zamestnancov v maloobchode?

Zoznam článkov

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?