Blog

Rady a tipy

Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?

Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?

V posledných dňoch v našej centrále prebiehalo školenie nielen o zvládaní konfliktných situácií na pracovisku, ale aj o samotnej komunikácii s kolegami či reči tela. Školenia sa zúčastnili area manažéri, krízoví manažéri a kontrolóri.

Schopnosť efektívne riešiť spory a drobné konflikty na pracovisku je kľúčový faktor na vytvorenie a udržanie dobrej tímovej spolupráce. Tá by mala byť základným pilierom každej fungujúcej firmy. Ako vyriešiť na pracovisku problém medzi konfliktnými kolegami alebo s človekom, ktorý brzdí celý tím?

Konfliktom sa nie vždy dá zabrániť, dôležité ich je riešiť

Firma je živý organizmus, ktorý je vytvorený skupinou cudzích ľudí so spoločnými cieľmi, potrebným vzdelaním ale s odlišnými názormi či emóciami. Práve emócie či sympatie sú častokrát spúšťačom konfliktov na pracovisku.

Na to, aby sme v budúcnosti predchádzali konfliktným situáciám na pracovisku, je potrebné si uvedomiť, že na každý problém či konflikt existuje riešenie.

Kedy treba do konfliktu zasiahnuť? Keď čokoľvek narušuje chod procesov, negatívne pôsobí na produktivitu alebo zneisťuje samotnú atmosféru.

Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?

Našich kolegov sme sa opýtali, čo im školenie prinieslo.

Peťo
V prvom rade oceňujem prístup lektorky, ktorá bola veľmi príjemná a dokázala podať aj náročnejšie témy zaujímavým a dokonca zábavným spôsobom. Boli nám odprezentované rôzne spôsoby riešenia, zvládania alebo hlavne predchádzania konfliktným situáciám. Pri niektorých metódach som sa utvrdil, že postupujem správne, ale takisto ma školenie podnietilo zamyslieť sa nad zmenou niektorých vzorcov správania sa a riešenia situácií.

Zuzka
Najväčším prínosom na školení boli pre mňa práve príklady z praxe, ktoré dokážu človeka posunúť vpred. Práve týchto príkladov nám lektorka porozprávala naozaj veľa.
Pri zvládaní konfliktov je veľmi dôležitá asertivita, pokiaľ ju človek má na bode mrazu, určite dôjde k nezvládnutiu konfliktu. Okrem toho som zažila 2 veľmi príjemné dni v spoločnosti kolegov aj z iných oddelení. Zároveň skladám klobúk pred školiteľkou. Bola veľmi pozitívne naladená a s obrovským nadhľadom na život.

Tomáš
Na školení ma zaujal hlavne netradične poňatý výklad problematiky od lektorky, samozrejme v pozitívnom zmysle slova. Dôraz sa kládol predovšetkým na praktické cvičenia a príklady z praxe, čo mi výrazne uľahčilo pochopenie problematiky a v budúcnosti bezproblémovú implementáciu v reálnych situáciách.

Petra
Maximálne oceňujem prístup lektorky, ktorá bola pozitívna a celú teóriu vysvetľovala na príkladoch z praxe. Dokázala ma úplne vtiahnuť do deja. Z jej slov sa mi len potvrdilo, že pred riešením konfliktnej situácie treba najprv v duchu rátať do 10 – v mojom prípade asi skôr do 100. Až následne treba riešiť konflikt, ale nikdy netreba začínať negatívne. Verím, že všetky poznatky budem vedieť využívať aj v praxi.

Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku?

Zoznam článkov

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?