Blog

Rady a tipy

Atmosféra v predajni

Ľudia sa cítia príjemne tam, kde je dobrá atmosféra

Atmosféra v predajni zohráva dôležitú úlohu. Dokáže produktom pridať hodnotu a taktiež komunikovať. Cieľom atraktivity predajne je predovšetkým prilákanie nových zákazníkov a udržanie si tých súčasných. Pozitívny dojem z nákupu si zákazník uchováva v pamäti a vedie ho k opätovnej návšteve predajne aj v budúcnosti. Predsa netreba zabúdať na to, že spokojný zákazník je istotou pre rast a ziskovosť prevádzky.

Predajňa je posledné, no najvýznamnejšie miesto, kde je možnosť ovplyvniť, resp. zmeniť nákupné správanie zákazníka, ktoré sa však časom vždy mení. Súčasní zákazníci napríklad dúfajú, že pri svojom nákupe dostanú nápad, čo si kúpiť na obed alebo na večeru. Očakávajú, že ich budú obchodníci inšpirovať a vytvárať nezabudnuteľnú atmosféru. Len vtedy strávia v predajni dlhší čas a čím dlhšie v predajni ostávajú, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si kúpia omnoho viac. Ako môže dobré osvetlenie, príjemná teplota, hudba alebo vôňa predajne zmeniť nákupné správanie zákazníka?

OSVETLENIE PREDAJNE

Pôsobenie na zrak zákazníka môžeme považovať za najdôležitejšie z hľadiska zmyslového marketingu, pretože až cca 80% informácií získava zákazník prostredníctvom zraku. Avšak netreba zabúdať na to, že v dnešnej dobe sú už ľudia vizuálne presýtení.

Svetlo má v maloobchodnej prevádzke dve funkcie. Okrem praktickej funkcie, ktorou je zabezpečenie dostatočnej úrovne kontrastu a jasu pre dobrú orientáciu, má vytvoriť aj atmosféru, ktorá je dôležitá pre psychickú pohodu zákazníkov. Úlohou je upútať pozornosť na tovar a jeho kvalitu.

Základné osvetlenie

Základné osvetlenie je najdôležitejšie, lebo vďaka nemu sú samotné priestory obchodu a jeho sortiment dobre viditeľné pre zákazníkov. Toto osvetlenie priamo pôsobí na emócie zákazníkov. Príliš tmavé alebo naopak svetlé osvetlenie vzbudzuje negatívne pocity, pretože zákazník nevidí farby tak, ako by mal. Vzhľad osvetleného produktu v predajni by sa mal porovnať so vzhľadom produktu na dennom svetle, aby bolo zrejmé, ako produkt uvidí zákazník.

Akcentné, ambientné a dramatické osvetlenie

Pod akcentné osvetlenie radíme bodové svetlá, ktoré tovar špeciálne nasvecujú. Ak sa v predajni predáva nebalený tovar, je dobré použiť doplnkové osvetlenie, pretože dokáže nahradiť funkciu obalu. Pri drahších tovaroch je vhodné použiť dramatické osvetlenie alebo ambientné osvetlenie vo forme LED pásov.

Vybrať vhodný variant osvetlenia má nie len vplyv na celkovú atmosféru predajne, ale v konečnom dôsledku má aj ekonomický význam. Ak si podnikateľ zvolí LED osvetlenie, môže ho to spočiatku stáť vyššie náklady, ale z dlhodobého hľadiska dokáže ušetriť, pretože sa jedná o úspornejšiu formu osvetlenia.

PRIMERANÁ TEPLOTA V PREDAJNI

Teplota v predajni by predovšetkým nemala pôsobiť rušivo ani pri dlhšom výbere produktov. Optimálna teplota v predajni by sa mala určovať v závislosti od oblečenia ľudí a od celkovej tepelnej produkcie ich organizmu. V teplejšom období roka je optimálna teplota na nakupovanie 22 – 25 °C. V súčasnosti je štandardným vybavením predajne klimatizácia. Predajne, ktoré svoj priestor v lete neklimatizujú, zákazníci často obchádzajú. Predovšetkým citliví zákazníci môžu pri vyšších teplotách pociťovať zdravotné problémy, ako závrate, búšenie srdca alebo zvýšené potenie. V chladnejšom období roka je zas optimálna teplota na nakupovanie v rozmedzí 18 – 21 °C.

HUDBA

V nákupnom správaní hrá významnú úlohu okrem zraku aj sluch. Síce má ticho priaznivý efekt na človeka, v predajniach sa zákazník stretáva s množstvom iných ruchov, ktoré v kombinácii s konverzáciou ľudí môžu vyvolať negatívny pocit.

Práve hudba dokáže odpútať pozornosť od nepríjemných zvukov a tým spríjemniť čas zákazníka v predajni. Tu je dôležitý predovšetkým žáner hudby, ktorý by sa mal prispôsobiť cieľovej skupine. Vážna hudba zvyšuje záujem o drahšie produkty, naopak pop žáner vedie zákazníkov ku lacnejším verziám produktov. Slovenská hudba zas dokáže prispievať k predaji slovenských produktov.

Dôležité je aj tempo a rytmus piesní, ktorými vieme ovplyvniť rýchlosť nákupu. Ak je v predajni vyššia koncentrácia ľudí, rýchlejšie tempo hudby nabáda zákazníkov k rýchlejšiemu nákupu. Ak naopak chceme, aby zákazník v predajni strávil dlhší čas, zvolíme pomalšie tempo.

VÔŇA V PREDAJNI

Správne zvolený typ vône dokáže významnou mierou ovplyvniť celkové vnímanie tovarov a dokáže predĺžiť čas, ktorý zákazník strávi v predajni v priemere o 20%. Avšak platí to len vtedy, ak vôňa prostredie predajne len nenútene dopĺňa, nepôsobí rušivo ani vnucujúco. Čuchový podnet si dokonca človek dokáže zapamätať dlhšie ako ten zrakový, resp. sluchový.

Produktová vôňa podporuje predaj

Vôňa nugátu alebo kávy dokáže zvýšiť tržby v oddelení cukrovín. Vôňa čerstvo upečeného pečiva pri vstupe do predajne zas zvyšuje záujem o pečivo. Aróma marketing vytvára emóciu z vône, ktorú balené produkty nemôžu poskytnúť. Túto emóciu si zákazník automaticky spája so značkou a vytvára si trvalú spomienku.

Boj o nového zákazníka vôbec nie je jednoduchý. A ešte ťažšie je z nového zákazníka urobiť lojálneho. Práve na to má vplyv atraktivita a príťažlivosť predajne, ktoré vytvárajú pozitívnu atmosféru. Tá priamo vplýva na myseľ zákazníka a vytvára túžbu po kúpe. Kombinácia správneho osvetlenia, hudby, vône a príjemnej teploty dokáže predĺžiť čas, ktorý zákazník strávi v obchode, stimulovať jeho náladu a chuť nakupovať aj tie produkty, ktoré pôvodne na nákupnom zozname nemal. V súčasnej dobe vyhráva ten, kto neponúka len najnižšie ceny, ale zákazníkovi nakupovanie uľahčí, spríjemní a vyvolá v ňom príjemný pocit z nákupu.

Atmosféra v predajni

Zoznam článkov

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?

Ako sa stať našim odberateľom, a aké sú možnosti objednávania tovaru?