Blog

Dôležité informácie

Boj s uhlíkovou stopou má riešenie

Ekologické prepravky v predajniach FRESH Plus

V rámci našej neustále sa rozvíjajúcej stratégie spoločenskej zodpovednosti sme pred tromi rokmi urobili dôležitý krok smerom k udržateľnejšej budúcnosti. V našich prevádzkach FRESH Plus sme začali využívať viacnásobne použiteľné prepravky na ovocie a zeleninu od spoločnosti Euro-Pool-System (EPS).

Tieto prepravky nám umožňujú udržiavať ovocie a zeleninu v jednej a tej istej prepravke počas celého logistického procesu, od distribútora až po ich umiestnenie v predajni. Vďaka tomu sme úspešne minimalizovali používanie jednorazových kartónov a zabránili znehodnocovaniu balení. V minulom kalendárnom roku sme vďaka využívaniu EPS prepraviek dosiahli významné zníženie uhlíkových emisií v objeme 124 ton CO2.

AKO TO PRESNE FUNGUJE?

Proces je jednoduchý a efektívny: Spoločnosť EPS dodá čisté prepravky našim dodávateľom, ktorí ich naplnia ovocím a zeleninou. Tieto produkty zostávajú v prepravkách, až po ich príchod do predajne. Potom čo sú produkty umiestnené na predajné pulty, sa prázdne prepravky vrátia späť do logistického centra, kde ich spoločnosť EPS vyzdvihne a prepraví do jedného zo svojich 70 servisných centier po celej Európe. V týchto servisných centrách sa prepravky dôkladne čistia podľa najprísnejších environmentálnych štandardov a následne sa opäť zaradia do obehu.


Boj s uhlíkovou stopou má riešenie

Zoznam článkov