Blog

Dôležité informácie

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Od januára 2022 sa na Slovensku naplno rozbehne zálohovací systém PET fliaš a plechoviek. Podľa zákona ho musia sprevádzkovať všetky obchodné prevádzky väčšie ako 300 m2, ktoré plastové fľaše a plechovky uvádzajú na trh.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Dokáže redukovať množstvo voľne pohodeného odpadu a šetriť prírodné zdroje. Umožňuje vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho následné využitie v nových obaloch. Slovensko sa tak inšpirovalo zahraničím a zaväzuje sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025.

Z hľadiska rozlohy je povinných poskytovať zálohovanie PET fliaš len 900 prevádzok na Slovensku. Ďalších cca 5 500 predajní túto povinnosť nemá, avšak do systému sa zapojiť môžu. Prevádzky s menšou predajnou plochou si tak budú môcť vybrať či budú obaly len predávať, alebo aj brať späť.

Správca zálohového systému spustil 19. apríla 2021 registráciu výrobcov a obchodov, ktoré majú povinnosť sa do systému zapojiť. Prihlásenie bolo nutné do 18. mája tohto roka a jednou z otázok, ktoré musia predajcovia do konca roka ešte vyriešiť, je vybavenie a podoba zberných miest na spätný odber nápojových obalov.

Možné je ísť cestou manuálneho zberu alebo jedným z riešení sú zberné automaty. Tu Správca zálohového systému predpokladá, že pre dosiahnutie cieľa, bude potrebné zriadiť cca 1 500 automatizovaných odberných miest vybavených automatmi na spätný odber obalov. Celkový počet odberných miest bude teda závisieť od spolupráce Správcu s obchodníkmi. V malých predajniach Správca zabezpečí skenery, ktoré umožnia spotrebiteľovi získať späť záloh za nápojový obal.

Manuálny zber obalov

 • Zákazníci vrátia použité obaly pri pokladniach.
 • V kompetencii zamestnancov bude nielen zber obalov ale aj vrátenie zálohu zákazníkom.
 • Obchod obaly znehodnotí a uskladní vo vyhradených priestoroch.

Zber automatmi

 • Automat prijme a rozpozná obaly.
 • Vytriedi, znehodnotí a uskladní obaly.
 • Automat vyplatí záloh a prinesie obchodu užitočné dáta.

Náklady na automaty uhradí Správca

Za vybudovanie odbernej siete je zodpovedný Správca v úzkej spolupráci s obchodníkmi. Na princípe dobrovoľnosti ostáva rozhodnutie zriadenia odberného miesta u obchodníkov s predajnou plochou do 300 m2 . V praxi to znamená, že obchodník si sám vyberá automat a Správca je zodpovedný za jeho obstaranie. Ďalej je Správca povinný uhradiť náklady spojené s odberom odpadu vrátane kapitálových investícií vo forme manipulačného poplatku za každý odobraný obal.

Správca zálohového systému

Správcom je nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému na Slovensku. Správcu vytvorili 4 neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR. Zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov, minerálnych vôd, výrobcov piva, zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohových obalov.

Ako bude zálohový systém fungovať?

 1. Výrobca nápojové obaly registruje u Správcu. Zaplatí záloh a poplatok za každý obal uvedený na trh.
 2. Obchodník kupuje nápoj od výrobcu a platí okrem ceny aj záloh.
 3. Spotrebiteľ kupuje nápoj od obchodníka a platí cenu nápoja aj záloh.
 4. Spotrebiteľ prázdny obal vracia obchodníkovi, ktorý mu vráti záloh .
 5. Vyzbierané obaly vráti obchodník Správcovi, ktorý mu vyplatí záloh a manipulačný poplatok.
 6. Správca zabezpečuje kontrolu, sčítanie, prepravu a aj spracovanie obalov.
 7. Správca posúva materiál recyklátorovi.
 8. Recyklátor spracuje materiál.
 9. Výrobca spracovaný materiál môže použiť na výrobu nových fliaš a plechoviek.

Ďalšie informácie:

 • Proces zálohovania sa bude týkať všetkých nápojových obalov od 0,1 l po 3 l vrátane, okrem fliaš od mliečnych výrobkov, oleja a tvrdého alkoholu.
 • Výška zálohu za PET fľašu a plechovku bude 15 centov. Ceny sa však časom môžu upravovať.
 • Fľaše a plechovky, za ktoré bol zaplatený záloh musia byť označené kódom.
 • Fľaše a plechovky sa nesmú stláčať, aby automat rozoznal kód.
 • Ak za obaly kúpené v zahraničí nebol zaplatený záloh, takéto obaly treba vhadzovať do žltého kontajnera.

Čo s peniazmi za nevrátený zálohovaný obal?

Ak sa zálohovaný obal nevráti, peniaze zostanú na transparentnom účte, ktorý je Správca povinný vytvoriť. Finančné prostriedky zhromaždené na tomto účte Správca investuje do zdokonalenia systému, nákupu ďalších zberných automatov alebo lepšieho pokrytia odberných miest.

Vyzbierať najmenej 90% nápojových obalov do roku 2025, spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky, komfort pre spotrebiteľa, zriadenie transparentného účtu a kontrola zo strany Ministerstva a verejnosti - to sú ciele, ktoré Slovensko začne plniť spolu s povinnosťou zálohovania od 01. januára 2022.


Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Zoznam článkov