Blog

Dôležité informácie

Hodnoty nákupov sa od 01.07.2022 začnú zaokrúhľovať

Mincí v peňaženke budeme nosiť menej, predovšetkým tých najmenších. O obmedzení používania jedno a dvojcentových mincí prostredníctvom zaokrúhľovania platieb za nákupy v hotovosti, rozhodli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Z obehu sa však úplne nestratia, len sa budú menej používať.

Začiatkom novembra 2021 bola parlamentom schválená novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Pôvodne sa účinnosť zákona navrhovala už od 01. januára 2022, avšak parlamentný finančný výbor schválil pozmeňujúci návrh, ktorý účinnosť posunul o pol roka. Zaokrúhľovaním nákupov sa obmedzí obeh jedno a dvojcentových mincí.

Jednocentové a dvojcentové mince však naďalej zostanú zákonným platidlom.

Ako bude zaokrúhľovanie prebiehať?

  • Zaokrúhľovať sa nebude každá položka nákupu.
  • Zaokrúhľovať sa bude až výsledná suma celého nákupu pri pokladni, pokiaľ bude nákup platený v hotovosti.
  • Pri platbe kartou alebo stravnými lístkami sa suma nákupu zaokrúhľovať nebude.

S myšlienkou obmedzovania používania najmenších centoviek prišiel Zväz obchodu SR. Ten upozorňoval, že obchodníkov zaťažuje manipulácia s týmito mincami a ich odovzdávanie do komerčných bánk spôsobuje vysoké náklady. Úspora pre banky či obchodníkov by pri zaokrúhľovaní cien mohla dosiahnuť 15 – 20 % z celkových nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spracovanie.

Podľa prieskumu Eurobarometra sú tri štvrtiny opýtaných obyvateľov Slovenska (74 %) za zrušenie najmenších euromincí. Dokonca až 88 % z nich tvrdí, že „najotravnejšou“ mincou je jednocentovka. V oboch údajoch sme vysoko nad úrovňou krajín eurozóny. Podobné rozhodnutie o obmedzení používania jedno a dvojcentových mincí sa už realizuje v Taliansku, Belgicku, Holandsku, Írsku a Fínsku.

Bude zaokrúhľovanie znamenať zdražovanie pre spotrebiteľov?

  • Podľa analýz NBS by straty pri zaokrúhľovaní nákupu nemali byť vyššie ako dva centy za mesiac. Jedným nákupom síce spotrebiteľ stratí, druhým zas získa.

Ako sa bude zaokrúhľovať pri platbe v hotovosti?

  • Ak sa suma bude končiť 1 alebo 2 centami, cena sa zaokrúhli nadol
  • Ak sa suma bude končiť 3 až 7 centami, cena sa zaokrúhli na 5 centov
  • Ak sa suma bude končiť 8 alebo 9 centami, cena sa zaokrúhli nahor

Hodnoty nákupov sa od 01.07.2022 začnú zaokrúhľovať

Zoznam článkov