Blog

Dôležité informácie

Manažér pre pohľadávky

Ďalším kolegom, ktorého náplň práce pre vás v rubrike TO SME MY priblížime, je Manažér pre pohľadávky, ktorý nielenže zastupuje našu spoločnosť Labaš pri styku s odberateľmi, ale jeho kompetencie zahŕňajú aj uzatváranie a podpisovanie zmlúv a predfaktúr.

Medzi každodenné činnosti patriace k tejto pozícii radíme aj kontrolu aktualizácie kreditov a splatností, kontrolu obchodných prípadov či platieb formou predfaktúr.

Mohlo by sa zdať, že manažér pre pohľadávky trávi všetok čas len v kancelárii, ale opak je pravdou. Jeho úlohou je aj osobne navštevovať jednotlivých odberateľov s cieľom kontroly ich prevádzky. V súvislosti so zmluvnými sprostredkovateľmi má manažér pohľadávok na starosti výpočet všetkých potrebných podkladov. Zabezpečuje aj mimoriadne rozvozy nad rámec štandardu a okrem týchto povinností zastupuje našu spoločnosť na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení s obchodnými zástupcami.

Veľkú časť pracovných úloh, ktoré patria k tejto pozícii, môžeme zaradiť do skupiny kontrolných. Manažér pre pohľadávky totiž kontroluje okrem banky aj firemné či dodávateľské neuhradené faktúry po splatnosti, ktoré následne rieši. K jeho povinnostiam patrí okrem spomenutých aj príprava podkladov pre upomienky alebo platobné rozkazy.

Precíznosť a presnosť na prvom mieste

V rámci firemnej štruktúry ide o zodpovednú rolu, ktorá si vyžaduje presnosť a precíznosť. Je to totiž práve manažér pohľadávok, kto stojí za dodržiavaním prísnej finančnej disciplíny v spoločnosti s cieľom efektívneho využitia firemných rezerv, kontroly výdajov a sledovania príjmov spoločnosti zodpovedajúcim všetkým uzatvoreným zmluvám v ich maximálnej hranici s včasnou úhradou.

Sme radi, že túto funkciu zastáva náš kolega Marián Hovan, pre ktorého je presné splnenie úloh prioritou a veríme, že sa mu bude s touto úspešnosťou dariť plniť aj ďalšie úlohy, ktoré mu práca prinesie.


Manažér pre pohľadávky

Zoznam článkov