Blog

Dôležité informácie

Profesia day

Koncom septembra sme sa zúčastnili akcie Profesia days Košice, ktorá sa konala v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Tento ročník bol bohatý nielen na návštevníkov, ale aj vystavovateľov, ktorých bolo vyše stovky. Hlavným cieľom našej účasti bolo zviditeľnenie značiek Fresh Plus, LABAŠ a propagácia privátnej značky produktov Fresh Healthy Living. Ako samotný názov podujatia napovedá, propagovali sme nielen našu spoločnosť, ale aj vízie do budúcnosti, ktoré ovplyvnia ponuku voľných pracovných miest. Tých, ktorí sa pri našom stánku zastavili, sme oboznámili s našimi plánmi otvárať nové predajne, čím možnosť zamestnať sa v našej firme naďalej rastie.

Seriózny záujem o prácu u nás prejavilo viac ako 200 ľudí, ktorí od nášho stánku odchádzali so zodpovedanými otázkami ohľadom spoločnosti a ponuky práce. V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce sme všetkým podávali informáciu o komunikačnom kanáli, ktorý je k dispozícii pre styk s našou spoločnosťou. Výsledkom efektívnej komunikácie je 15 prijatých životopisov priamo v priebehu Profesia days a 7 prijatých životopisov prostredníctvom personálneho oddelenia.

Správnych ľudí do firmy nie je jednoduché nájsť, snažíme sa však urobiť všetko, čo je v našich silách. Najčastejšie obsadzujeme pozície predavačov - pokladníkov, skladníkovi alebo zástupcov vedúcich. Náročnejšie je to však pri pozíciách stredného manažmentu, pri ktorých uchádzači často nespĺňajú požadované kritériá. Ako príklad môžeme uviesť pozíciu manažéra čerstvých úsekov alebo produktového manažéra s maďarským jazykom. Uchádzačom najčastejšie chýbajú dostatočné skúsenosti, požadovaný jazyk či riadiace schopnosti.

Naša spoločnosť zamestnáva bez rozdielu ľudí, ktorí získali základné, stredoškolské či vysokoškolské vzdelanie. Myslíme si, že nie je dôvod posudzovať uchádzačov len na základe výšky dosiahnutého vzdelania. Dôležité je pre nás to, či je človek zodpovedný a spoľahlivý, a preto je bežné, že na oddeleniach spoločne pracujú ľudia bez rozdielu v tom, či titul majú alebo nie. Najdôležitejší je prístup zamestnanca, vďaka ktorému sa u nás dokáže prepracovať od najnižších pozícií až po tie najvyššie. Pokiaľ nastúpi na nižší post a svojou pracovitosťou a usilovnosťou dokáže, že na to má, nemáme problém umožniť mu dosiahnuť vyššie méty.

Dobrí a pracovití ľudia by sa mali zamestnávať v stabilných spoločnostiach, ktoré im majú čo ponúknuť. Veríme, že jednou z nich je aj tá naša, preto budeme radi, ak budete naše ponuky priebežne sledovať a v prípade záujmu kontaktovať naše personálne oddelenie.


Zdroj: https://www.freshobchod.sk/clanky/profesia-day

Profesia day
 Blog / Profesia day  - foto
 Blog / Profesia day  - foto

Zoznam článkov