Blog

Dôležité informácie

Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky

Od januára tohto roka sme aj my súčasťou ďalšej fázy úsilia o čistejšie Slovensko – ZÁLOHUJEME PLASTOVÉ FĽAŠE A PLECHOVKY.

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Dokáže redukovať množstvo voľne pohodeného odpadu a šetriť prírodné zdroje. Umožňuje vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho následné využitie v nových obaloch. Slovensko sa tak inšpirovalo zahraničím a zaväzuje sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025.

Preto stačí, aby ste plastové fľaše a plechovky od nápojov označené

grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ vrátili:

 • Nestlačené
 • Spolu s vrchnákom
 • S čitateľným čiarovým kódom
 • Do automatov (zálohomatov) v odberných miestach – predajniach
  Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podľa zákona musia zálohovať nápoje všetci obchodníci (distribútori), ktorí ich predávajú a označiť cenu nápoja a výšku zálohu oddelene. Obchodné prevádzky väčšie ako 300 m2 zriaďujú odberné miesto povinne zo zákona. Menšie predajne môžu zriadiť odberné miesto dobrovoľne.

Ako zálohovanie funguje?

 1. Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh za obal.
 2. Nestlačené obaly spolu s vrchnákom vrátime na odberné miesto.
 3. Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh naspäť.
 4. Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.
 5. Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.
 6. Z obalov sa vyrobia nové obaly na nápoje. Znova a znova.

Ďalšie informácie:

 • Zálohujú sa všetky nápoje, ktoré obsahujú viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre.
 • Nezálohujú sa plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Rovnako sa nezálohujú plastové obaly od potravín ako ocot alebo olej.
 • Výška zálohu za plastovú fľašu aj plechovku je 15 centov. Uvedená suma je oddelená od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Tým by mali mať spotrebitelia väčšiu motiváciu jednorazové nápojové obaly zálohovať.
 • Za všetky obaly kúpené v zahraničí alebo staré obaly bez symbolu Z-Zálohované, za ktoré nebol zaplatený záloh, treba vhadzovať do žltého kontajnera na triedený zber ako doteraz.

O zálohovom systéme sa Slovensko môže učiť od krajín, kde zálohovanie zaviedli už dávnejšie. Patria sem Holandsko, Škandinávske krajiny, Nemecko, Estónsko, Litva či Chorvátsko, kde miera recyklácie plastových fliaš a plechoviek dosahuje od 85 – 95 %. Aj to je jeden z dôvodov, prečo systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek dostal u výrobcov a obchodníkov zelenú.

Čo zálohovanie podľa Ministerstva životného prostredia prinesie?

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek výrazne zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. Je to jediný účinný spôsob ako dosiahnuť vysokú mieru vytriedenia nápojových obalov. Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %. Len na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Preto je dôležité, aby nekončili v prírode, ale boli vhodne spracované.

Veríme, že sa nám v našich predajniach podarí denne vyzbierať stovky fliaš a plechoviek a spoločným úsilím prispejeme k redukcii voľne pohodených obalov. Automat je tak novinkou pre všetkých, ktorí chcú pre svoje okolie niečo urobiť. A určite je nás dosť.

Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky

Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky

Zoznam článkov