Blog

Dôležité informácie

Privítali sme Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sme radi, že Richard Takáč prijal pozvanie vedenia našej spoločnosti, ktoré predstavuje dôležitú príležitosť na prehĺbenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Stretnutie 29. februára sa zameralo na diskusiu o kľúčových témach, vrátane plánovaných legislatívnych zmien a potenciálneho zníženia dane na bio potraviny. Takýto krok by mohol posilniť rastúci záujem spotrebiteľov o ekologicky udržateľné výrobky, čo je jedným z našich hlavných cieľov.

Naša spoločnosť sa zaväzuje pokračovať v úzkej spolupráci s verejným sektorom a ostatnými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť spoločné ciele udržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života obyvateľov a podpory miestneho ekonomického rastu.

Veríme, že len spoločnými silami môžeme dosiahnuť pozitívne zmeny a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Privítali sme Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam článkov