Blog

Aktuality o spoločnosti

Aj tento rok sme obhájili BIO certifikát

Už niekoľko rokov patríme medzi najväčších predajcov biopotravín v Slovenskej republike, o čom svedčí aj záujem našich zákazníkov o bio sortiment v predajniach FRESH Plus. Práve preto sa u nás v novembri konal audit zameraný na kontrolu predaja, distribúcie a umiestňovania potravín v bio kvalite na trh. Audit vykonala česká kontrolná spoločnosť Biokont CZ, s.r.o, ktorá vykonáva túto činnosť na celom území Českej a Slovenskej republiky.

Veľká vďaka prináleží všetkým divíziám našej spoločnosti, ale najmä sekcii vnútornej kontroly a auditu.

Certifikácia je veľmi dôležitou súčasťou našej spoločnosti, bez ktorej by sme potraviny v bio kvalite nemohli predávať, preto sa platnosť certifikátu obnovuje každý rok.


Aj tento rok sme obhájili BIO certifikát

Zoznam článkov