Blog

Aktuality o spoločnosti

Siedme kolektívne darovanie krvi

Vedeli ste, že jednotka transfúznej krvi s objemom 450 ml môže zachrániť až tri ľudské životy? Hoci medicína 21. storočia dokáže úžasné veci, bez ľudskej krvi je naozaj bezmocná.

Krv sa v nemocniciach používa nepretržite, na Slovensku potrebuje za jednu hodinu transfúziu v priemere viac ako 20 pacientov. Každý, kto sa rozhodne darovať krv sa v tom okamžiku stáva superhrdinom.

Našimi superhrdinami boli počas siedmeho darovania krvi zorganizovaného v našej spoločnosti 18 darcovia. Ďalších 7 kolegov krv chcelo darovať, ale žiaľ kvôli cestovateľským anamnézam, prekonaným ochoreniam alebo pre nedostatočnú hodnotou hemoglobínu krv darovať nemohli. V tomto prípade sa však cení aj snaha pomáhať tým, ktorí to teraz akútne potrebujú.

Sme radi, že aj v našej spoločnosti funguje kolektívne darcovstvo, ktoré je signálom pre všetkých zamestnancov, že altruistický prístup je súčasťou našej firemnej kultúry. Kolektívne odbery nám pravidelne zastrešuje Národná transfúzna služba SR, ktorá krvou ďalej zásobuje veľké množstvo nemocníc na Slovensku. Vďaka kolektívnym odberom sa stretávame pri skvelej veci, akou je pomoc iným.

Ďakujeme pravidelným darcom krvi a povzbudzujeme aj ostatných kolegov, aby svojou kvapkou krvi zachraňovali ľudské životy. Sme v tom predsa všetci spolu.


Siedme kolektívne darovanie krvi

Zoznam článkov