Blog

Aktuality o spoločnosti

Tím Nákupcov tovaru

Naša spoločnosť Labaš zabezpečuje tovar maloobchodným odberateľom po celom Slovensku. Okrem prevádzky 32 supermarketov Fresh Plus máme tiež pod palcom vyše 800 franšíz Fresh. Veľkosklad Labaš združuje niekoľko tisíc položiek tovaru od rýchlo sa kaziacich potravín až po suchý tovar, kozmetiku, alkohol a mnoho ďalších.

Práve tu sa dostávame k podstatnej pozícii, ktorou je nákupca tovaru. Hlavnou zodpovednosťou nákupcu tovaru je včas nakúpený žiadaný tovar v primeranej kvalite a množstve, aby sa z dôvodu blížiacej exspirácie nemusel preceňovať.

Medzi základné povinnosti nákupcu tovaru patrí najmä vykonávanie objednávok, zabezpečenie optimálnej zásoby a jej denné sledovanie, ako aj komunikácia s maloobchodmi, vybavenie preceňovania tovaru a sledovanie záruk.

Na tomto oddelení máme tím viacerých nákupcov tovaru, ktorí zároveň spolupracujú s prideleným počtom dodávateľov, ktorých je dohromady vyše 500.

Ako často je potrebné objednávať tovar?

Pri suchom tovare je úlohou nákupcov pokrytie 14 – dňového dopytu, avšak pri tovare s krátkou trvanlivosťou, ako sú mliečne či chladené výrobky, ide o dennodenné objednávanie. Ak nákupca vykonáva svoju prácu správne, nemalo by sa stať, že by boli zásoby tak nízke, aby sa tovar úplne minul, ale ani tak vysoké, aby dochádzalo k ich hromadnej exspirácii.

Práca nákupcov tovaru je veľmi dôležitá, pretože práve ich rozhodnutia majú dopad na výšku predajov či strát spoločnosti. My sme presvedčení, že náš tím nákupcov je jedným z najlepších a sme radi, že odvádzajú svoju prácu vždy na 100%.

Tím Nákupcov tovaru

Zoznam článkov