Blog

Aktuality o spoločnosti

Marcový deň zdravia

V našej spoločnosti sme si opäť raz užili Deň Zdravia, organizovaný naším personálnym oddelením v spolupráci s Union zdravotnou poisťovňou. V školiacej miestnosti sa stretli kolegovia so záujmom o svoje zdravie a túžbou otestovať svoju kondíciu.

Pripravené aktivity zahŕňali meranie krvného tlaku, telesného tuku a BMI, ako aj kontrolu cholesterolu, kyseliny močovej, glukózy a hemoglobínu. Novinkou v meraniach bolo meranie triglyceridov.

Triglyceridy sú typom tukov, nachádzajú sa v krvi a sú dôležité pre energiu v organizme. Ich hladina môže mať významný vplyv na zdravie srdca a celkovú pohodu. Meranie triglyceridov nám poskytlo ďalší pohľad na náš zdravotný stav a umožnilo nám lepšie porozumieť, ako naše telo spracúva a ukladá tuky.

Union Zdravotná poisťovňa nám poskytla ďalšie užitočné aktivity, vrátane samovyšetrenia orgánov, ktoré pomáha v prevencii onkologických ochorení. Praktickou časťou bola ukážka samovyšetrení na maketách, ku ktorej nám bola poskytnutá konzultácia.

Jedným z najkrajších aspektov tohto dňa boli konzultácie o poskytovaní prvej pomoci a poučenie od pôrodných asistentiek o starostlivosti o novorodencov. Táto časť programu bola pripravená špeciálne pre budúce mamičky z našej spoločnosti.

Deň Zdravia nie je len o meraniach a testoch. Je to o spoločenstve, starostlivosti a vzájomnej podpore vo všetkých aspektoch nášho zdravia. Tešíme sa na ďalšie takéto aktivity, pretože práve zdravie je najväčším bohatstvom, ktoré máme a je dôležité, aby sme sa oň starali spoločne!


Marcový deň zdravia

Zoznam článkov