Blog

Aktuality o spoločnosti

Modernizujeme naše skladové priestory

V rámci modernizácie skladových priestorov sme naprojektovali priestor príjmovej haly novými regálovými systémami. Celkovo sa jedná o 3 projekty, z ktorých prvý sme začali realizovať začiatkom októbra, v príjmovej hale číslo 1.

Nové regálové systémy zaručia rýchlejšie zaskladňovanie prijatých položiek, čím následne zrýchlime aj vykládku dodávateľských kamiónov. V rámci dňa tak budeme schopní prijať väčší objem položiek, pretože naše príjmové haly budú rýchlejšie pripravené na ďalšiu vykládku kamiónov.

Regálové systémy zabezpečuje firma STOW, s ktorou sme už úspešne v rámci modernizácie skladových priestorov realizovali niekoľko projektov. Regálový systém v príjmovej hale č. 1 je systém FIFO (first in – first out „prvá paleta dnu – prvá paleta von“). Týmto systémom zaručíme správnosť vydávania záruk tak, aby od nás položky odchádzali v poradí, v akom boli naskladnené. Systém taktiež pomôže zaručiť flexibilitu priestoru, ktorý budeme využívať efektívnejšie.

Výhodou systému je zjednodušenie obsluhy regálového systému, ktorá bude možná vysokozdvižným vozíkom, ktorý v našej spoločnosti používame najčastejšie.

Zjednoduší sa taktiež orientácia v priestore a vyhľadávanie jednotlivých položiek. Zvýši sa bezpečnosť pri práci, pretože všetky palety budú pevne uložené v regále, čím zamedzíme pádom položiek alebo ich poškodeniu tlakom a teda aj prípadným reklamáciám.

Pre rôznorodosť uskladňovaných položiek budú v rámci modernizácie použité viaceré druhy regálových systémov, ako sú napríklad regálový systém PUSH BACK (LIFO) alebo aj klasický vjazdový regál.

Modernizujeme naše skladové priestory
 Blog / Modernizujeme naše skladové priestory - foto
 Blog / Modernizujeme naše skladové priestory - foto

Zoznam článkov