Blog

Aktuality o spoločnosti

Zdola hore - Andrea Džupinová

Pani Andrea Džupinová je ďalšou z radu zamestnancov, ktorí sa dokázali svojou pracovitosťou a šikovnosťou prepracovať z nižšej, v tomto prípade brigádnickej, až na manažérsku pozíciu. Svoju kariéru odštartovala pred pätnástimi rokmi prostredníctvom brigádnického centra. Počas tejto brigády bola nadriadeným doporučená dočasne nahradiť pozíciu zamestnanca recepcie, kde nakoniec, na základe spokojnosti vedenia, zostala pracovať ďalšie dva roky. Vďaka úzkej spolupráci recepcie a personálneho oddelenia bola následne zvolená za asistentku personálneho riaditeľa, pri ktorej bolo jej úlohou pozývať vhodných uchádzačov na pracovný pohovor. Zároveň mala na starosti evidenciu dochádzky zamestnancov v programovom systéme a tiež dodržiavanie platnej legislatívy pri evidencii tejto dochádzky.

Prácou na personálnom oddelení pokračovala do tohto roku, kedy jej bolo ponúknuté povýšenie na post manažérky organizačného rozvoja. Dnes už úspešne zvláda úlohy, ktoré táto pozícia obnáša. Tie sú rozdelené do troch častí: vypracovanie pracovných náplní na každej pracovnej pozícii, zabezpečenie zmien v organizačnej štruktúre spoločnosti Labaš a v neposlednom rade systém duálneho vzdelávania.

Ako sama vraví, všetky pracovné pozície ju naučili najmä zodpovednosti. Svojim nadriadeným a kolegom sľúbila vždy len to, čo naozaj dokázala splniť. Okrem toho ju práca na personálnom oddelení naučila trpezlivosti pri práci s ľuďmi, nakoľko prichádzala do styku s rôznymi typmi potenciálnych zamestnancov.

Čo Andrei pomohlo k pracovnému postupu?

Ak by sa mala zamyslieť nad tým, čo jej pomohlo k pracovnému postupu, tvrdí, že je to najmä vytrvalosť a dennodenné vzdelávanie. „Človek sa má vždy čo učiť, či už ide o zodpovedný prístup k práci, správnu komunikáciu alebo riešenie problémov. Medzi základné vlastnosti dobrého zamestnanca podľa mňa patrí pracovitosť, lojálnosť voči spoločnosti a trpezlivosť.“

Nakuknime aj do súkromia

Okrem pestrého pracovného života sa Andrea venuje aj zaujímavému koníčku, ktorým je krasokorčuľovanie. A ak práve netrénuje deti v predškolskom veku v tomto krásnom športe, tak pečie. Tvrdí totiž, že až raz bude veľká, otvorí si vlastnú cukráreň.

Aký by mal byť dobrý manažér?

„Dobrý manažér by mal byť kreatívny, mať víziu čo chce dosiahnuť, byť oddaný a zapálený pre dobrú vec. Tiež pravdovravný, aby to, čo hovorí, napĺňali aj jeho činy. Spravodlivý voči svojim podriadeným zamestnancom, mať zmysel pre humor a chuť neprestať sa vzdelávať. Dôležitý je aj dobrý kolektív, v ktorom sa pracovné ciele napĺňajú jednoduchšie.“

Ak by mala Andrea charakterizovať spoločnosť Labaš jednou vetou, znela by takto: Spoločnosť Labaš tvoria ľudia, ktorí to chcú niekam dotiahnuť, navzájom sa podporujú a spoločným úsilím dosahujú vytýčené ciele.

A čo odkazuje tým, ktorí by chceli nasledovať jej príbeh?

„Nikdy som si nemyslela, že z pozície brigádnika, ktorý vykonával manuálnu prácu v sklade sa dopracujem na pozíciu, ktorú práve vykonávam. Pracovitosťou a húževnatosťou to dokáže každý zamestnanec, ktorý prejaví záujem o kariérny rast v spoločnosti. Možností je veľa, je potrebné ukázať, čo je vo vás a určite si to nadriadení všimnú.“

Za doterajšiu prácu Andrei ďakujeme a do budúcna želáme veľa úspechov!

Zdola hore - Andrea Džupinová

Zoznam článkov