Blog

Aktuality o spoločnosti

Náš výkonný riaditeľ diskutoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

31. marca 2022 sa náš výkonný riaditeľ, Ing. Martin Kozák stretol spolu s ostatnými obchodnými reťazcami, zástupcami charitatívnych organizácii a ministrom pôdohospodárstva s prezidentkou, Zuzanou Čaputovou.

Cieľom stretnutia bola diskusia o tom, ako zefektívniť systém potravinovej pomoci tak, aby sa prebytky potravín mohli ľahšie dostať k všetkým ľuďom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.

Podľa slov prezidentky je v prvom rade potrebné pomôcť charitatívnym organizáciám s distribúciou potravinovej pomoci. Sú totiž odkázané najmä na nadšenie a obrovské úsilie dobrovoľníkov a na rozdiel od iných krajín im Slovensko neposkytuje dotácie na takúto činnosť. S podporou štátu by vedeli pomôcť oveľa väčšiemu počtu ľudí. Prezidentka zdôraznila, že takáto podpora by znamenala možno stovky tisíc eur, hodnota rozdistribuovaných potravín by však bola v miliónoch eur.

Prezidentka zároveň pripomenula, že v čase zdražovania si nemôžeme dovoliť ani plytvať potravinami, no 60 až 80 percent odpadu v obchodných reťazcoch tvorí nepredané čerstvé pečivo, ovocie a zelenina. Stačí pritom zmeniť usmernenie, aby tieto potraviny nekončili v koši, ale naopak dostali sa k ľuďom v núdzi. Odstránením administratívnych bariér by obchodné reťazce vedeli objem distribuovanej pomoci zdvojnásobiť.

Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Vojna nám ukázala, aké dôležité sú charitatívne organizácie a nadácie. Práve tie boli prvé, ktoré začali s humanitárnou pomocou vojnou zasiahnutej Ukrajine. Na začiatku vojny tak v humanitárnej pomoci suplovali štát. Preto ak chceme pomôcť chudobe, ktorá napríklad u nás predstavuje vyše 600 tisíc občanov, musíme pravidelne podporovať charitatívne organizácie a vytvárať im logistický priestor pre pomoc iným. Práve oni majú rokmi vybudované kanály, ako pomoc poskytovať cielene a organizovane,“ hovorí Ing. Martin Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti LABAŠ.

Preto sme hrdí na našu dlhoročnú spoluprácu so Spoločnosťou Úsmev ako dar, vďaka ktorej sa nám od vypuknutia konfliktu na Ukrajine pravidelne darí vypravovať kamióny pomoci priamo na Ukrajinu, teda tam, kde to potrebujú najviac.

Náš výkonný riaditeľ sa zároveň vyjadril k otázke darovania potravín po záručnej lehote.

Naša legislatíva zakazuje predávať tovar po záruke. Samozrejme, je toto nariadenie opodstatnené, napríklad pri mliečnych výrobkoch. Osobne však nevidím dôvod, aby sme potraviny, pri ktorých neprebiehajú biologické procesy, ako sú napr. cestoviny, káva, čokoláda, chlieb..., nemohli po skončení predaja darovať charitatívnym organizáciám. Celý svet sa predsa borí s plytvaním potravinami. Až tretina celosvetovej produkcie potravín končí ako odpad. Za týmito číslami nezaostávame ani u nás, kde obrovské množstvo potravín končí v koši. Poskytnime tieto potraviny, ktoré doteraz putovali do koša práve charite. Plytvanie potravinami je predsa plytvanie zdrojmi.“

Zdroj: Kancelária prezidenta SR

V závere stretnutia prezidentka poďakovala za obrovské nasadenie charitám, mimovládnym organizáciám a reťazcom, že po celý rok pomáhame našim ľuďom, ktorí žijú v núdzi a v súčasnosti aj tým, ktorí práve utekajú pred vojnou.


Náš výkonný riaditeľ diskutoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Zoznam článkov