Blog

Aktuality o spoločnosti

Naši vedúci pracovníci prešli školením Leadership Acamedy

V nedávnej dobe absolvovali vedúci pracovníci našej spoločnosti školenie Leadership Academy, ktorého cieľom bolo zdokonaliť základné kompetencie a činnosti lídra. Toto školenie bolo zamerané na riadenie priorít, delegovanie, motiváciu, efektívnu komunikáciu, riešenie konfliktov, vyjednávanie, dávanie a prijímanie spätnej väzby, hodnotenie ľudí a plánovanie nástupcov.

Hlavnými metódami práce na školení boli individuálne a tímové zadania, tímový koučing a mentoring, samostatné a tímové domáce úlohy. Vďaka nim sa okrem nevyhnutných kompetencií lídra účastníci naučili empaticky vnímať jeden druhého, dávať si vzájomnú konštruktívnu spätnú väzbu, aktívne počúvať a tímovo spolupracovať naprieč divíziami a oddeleniami.

Všetci účastníci demonštrovali vysokú úroveň leadershipu a learning agility (motivácie učiť sa nové veci). Takisto si počas školení vyskúšali v rámci zadaní a prípadových štúdií používanie uvedených kompetencií a demonštrovali snahu uplatniť získané poznatky a zručnosti vo svojej práci lídra v našej spoločnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že takéto školenia sú dôležité pre rozvoj vedúcich pracovníkov a zlepšenie efektivity práce celého tímu. Vedúci pracovníci, ktorí sú dobre pripravení, dokážu lepšie viesť svoj tím, čo sa prejaví na zlepšení výsledkov tímu a v konečnom dôsledku zvýšení spokojnosti našich konečných zákazníkov.

Naša spoločnosť tak preukázala záväzok k rozvoju svojich zamestnancov a ich kariérneho rastu. Ďalšie školenia a programy rozvoja sú rovnako dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti firmy a zvyšovanie kvality práce jej zamestnancov.


Naši vedúci pracovníci prešli školením Leadership Acamedy

Zoznam článkov