Blog

Aktuality o spoločnosti

Zdola hore - Tomáš Macák

Ďalší príbeh o úspechu zamestnanca v našej spoločnosti sme sa rozhodli venovať kolegovi, Tomášovi Macákovi. Ten vstúpil do nášho kolektívu v júni roku 2016, kedy obsadil pozíciu zástupcu vedúcej predajne OC Mlynská. Po úspešnom zvládnutí pracovných úloh bol koncom roka povýšený na pozíciu vedúceho predajne, kedy mu k jeho každodenným povinnostiam pribudlo predovšetkým spracovávanie inventúr, riadenie zamestnancov a celková zodpovednosť za chod prevádzky.

Medzičasom bol preložený na väčšiu predajňu v Barci, odkiaľ bol v roku 2019 povýšený na pozíciu Area manažér. Táto pozícia so sebou priniesla rozličnú pracovnú činnosť zahŕňajúcu kontrolu zverených prevádzok a riešenie vzniknutých problémov.

Ako sám vraví: „Jednotlivé pozície povýšili moje schopnosti práce s ľuďmi, perfekcionizmus a dosahovanie cieľov.“ Za každým úspechom, ktorý dokázal, stojí jeho snaha o čo najdôkladnejšie splnenie zverených úloh. Svojich zamestnancoch si od začiatku váži najmä pre ich svedomitosť, pracovitosť a nekonfliktnosť.

Aké vlastnosti by mal mať podľa Tomáša úspešný manažér?

Na túto otázku Tomáš bez váhania odpovedal: „Profesionálna odbornosť, zodpovednosť, empatia a sebadôvera.“

A čo Tomášove súkromie?

Okrem svedomitej práce sa pán Macák venuje rád športu, prírode, ale aj čítaniu. Veľa času však venuje aj spoločnosti Labaš, ktorú vníma ako spoločnosť prinášajúcu na pulty kvalitné výrobky za priaznivé ceny. Pridanou hodnotou je podľa jeho slov široká ponuka sortimentu zdravších potravín, bio výrobkov alebo výrobkov priamo zo slovenských fariem.

Čo odkazuje ostatným, ktorí by chceli nasledovať jeho príbeh?

„Pokiaľ chce človek niečo dosiahnuť, musí byť hlavne vytrvalý a k úlohám pristupovať zodpovedne.“ S týmto názorom jednoznačne súhlasíme a v jeho odbornej kariére mu prajeme veľa úspechov!

Zdola hore - Tomáš Macák

Zoznam článkov